In de loop der jaren heb ik een hoop boeken geschreven.

Mijn doel is niet hier rijk van te worden maar eerder zoveel mogelijk zuivere Hindoeïsme te verspreiden.

Ik heb volledig geprobeerd in deze boeken mij aan de zuivere Sanatan Dharma te houden.

Hierdoor zijn mijn boeken meer geschikt voor ware hindoes, maar anders denkenden kunnen het ook gerust lezen.

 

Aangezien ik deze boeken met goddelijke inspiratie heb geschreven heb ik geen behoefte gehad om hen te verspreiden via een uitgever.

 

1. Hanuman chalisa en Ramayana wijsheden.

 

Hierin is de Hanuman chalisa niet alleen vertaald zoals in meerdere boeken, maar ook uitgelegd. Op wel zo een manier dat de lezer de chalisa veel beter kan begrijpen, hierdoor het met meer devotie en concentratie kan lezen wat weer de effect ervan verhoogd.

 

2. De oorsprong van de menstruatie.

 

Nog nooit is op zo een manier de oorsprong van de menstruatie uitgelegd volgens de leer van de zuivere Sanatan Dharma. Door het lezen van dit boek wordt het besef heel duidelijk waarom er sprake is van onreinheid tijdens deze periode. 

 

3. Orgaandonatie volgens het zuivere Hindoeïsme.

 

Natuurlijk is het heel mooi en bijzonder als men elkaar kan helpen. Maar de misverstanden over wel of niet van orgaandonatie zijn snel voorbij na het lezen van dit boek.

 

4. Maharishi Goutam en Ahilya.

 

Wat is ware kuisheid/reinheid en wat zijn de ware gevolgen van vreemdgaan. 

Dit boek is een ware verlichting op dit gebied.

 

5. Gebeden en mantra's.

 

Mantra's en gebeden met uitleg en verklaring. Dit boek wordt mooier omdat er ook wat tantrische tips in staan. 

 

6. De schepping.

 

Het ontstaan van het heelal en de aarde volgens de leer van het zuivere Hindoeïsme.

De combinatie van evolutie en schepping maken dit boek tot een interessant werkstuk.

 

7. De test van Bhrigu muni.

 

Deze test van de heilige geeft o.a. informatie over welk eigenschap het beste is voor vrede op de wereld en wat voor een kenmerk een ware devoot heeft.

 

8. Bhagvadgeeta-, Purana- en Veda wijsheden.

 

Wijsheden verzameld uit drie zeer belangrijke heilige geschriften. Ze zijn een ware wegwijzer voor een gelukkig vreedzaam bestaan.

 

9. De zeven vragen in de Ramcharitmanas.

 

Zeven is het symbool van volledigheid. Deze zeven vragen zijn de kern van de Veda's en Purana's.

Wanneer men de antwoorden weet, hoeft hij/zij niets meer te weten in het leven.

 

10. De waarheid als enige oplossing voor alles.

 

Bij problemen gaat men op zoek naar verschillende personen. Na het lezen van dit boek weet u ook dat er maar een meest krachtige oplossing is. 

 

11. Hoe Sudama rijkdom en glorie kreeg.

 

De arme Braahman Sudama werd gezegend met rijkdom door de Almachtige Shree Krishna. Over de wijze hoe dat is gegaan zult u behoorlijk emotioneel worden. De reden van de tranen van Heer Krishna geven een hoop informatie over de Dharma.

 

12. De kenmerken van Kaliyuga.

 

Waarom is er zoveel ellende op de wereld? Waarom grijpt God niet in? Waaraan kunnen we zien dat het rijk van Kali alsmaar groeit? Dit boek kan u beschermen tegen een hoop bijgeloof en slechtheid. 

 

13. Het begin van de Bhaagwat puraan.

 

Hoe het verhaal van de Bhaagwat Puraan begon. De reden hiervan verschaft enorm veel informatie over entiteiten, dharma, adharma en bhakti. 

 

14. Sanatan Dharma Prachaar.

 

Dit is het meest informatie bevattende boek wat ik ooit heb geschreven. Hierin staan de meest belangrijkste onderwerpen van de Sanatan Dharma in beschreven. Ontzettend veel antwoorden op vele actuele vragen. Het is geschreven zonder rekening te houden met de gevoelens of gedachten van een ander. Puur zuiver Hindoeïsme!

 

15. Wijsheden uit de Garuda puraan.

 

Deze Puraan bevat alle antwoorden over het leven na de dood en voor de dood. De wijsheden hieruit kunnen een slecht mens veranderen in een heel goed mens. 

 

16. Uitleg van zonden door Bharat in de Ramayana van Goswami Tulsidasjie.

 

Dit stuk uit de Tulsi Ramayana laat duidelijk zien wat zonden zijn. Na het lezen ervan kunnen velen gemotiveerd zijn om hun leven te herstellen.

 

17. Bijzondere devoten (bhakta) die heel vroeger hebben geleefd.

 

Wat is een ware bhakta. Alleen dit boek vertelt. Het leven van de bhakta's in dit boek kan je heel dicht tot God brengen.

 

18. De terugkeer van Shree Krishna bhagwaan.

 

Waarom liet Shree Krishna bhagwaan een pijl op zijn voeten schieten? Hoe is hij hierna weer teruggegaan naar zijn verblijfplaats? Het staat zo goed beschreven in dit boek, dat u geen enkel twijfel meer heeft over de goddelijkheid van Shree Krishna. 

 

19. Vijf plaatsen waar God letterlijk wordt ervaren.

 

God is overal, maar dit boek vertelt over vijf plaatsen waar hij zeer sterk aanwezig is, sterker dan een bedevaartplaats. Deze vijf plaatsen hebben geen namen. 

 

20. Savitri en Satyavaan.

 

Wie niet goed kan begrijpen wat Pativrata dharma inhoudt, moet dit boek lezen. Het is een werkelijke informatiebron over de plichten van een ware hindoevrouw en -man.

 

21. Uitleg van opmerkelijke choupaayies uit de Tulsi Ramayan.

 

De heilige dichter Goswami Tulsidasjie schrijft zonder vrees, angst of hebzucht in zijn Ramayana. Deze opmerkelijke zinnen/choupaayies kunnen een geest zo verlichten dat zij deze verlichting ook snel in hun leven kunnen toepassen.

 

 

22. De verlossing en ondergang van de ziel.

In dit boek wordt het belang van overlijdensrituelen zeer sterk benadrukt. Het is een dialoog tussen Heer Vishnu en de reuzenvogel Garuda jie. Het boek bevat ontzettend veel informatie over het leven voor de dood en vooral na de dood. Alles wat in het belang is van de schepping (vooral voor de mens) wordt gevraagd door Garuda jie. De Almachtige Vishnu beantwoord zijn vragen.

Dit boek is dus letterlijk de boodschap/advies van God over hoe te handelen in het leven en na de dood.

Het boek bevat ontzettend veel informatie over Dharma, Gyaan en Karma.

Na het lezen van dit boek kunt u in staat zijn om zelf lezingen te geven.

 

23. Bhakta Dhruva.

Een bijzonder verhaal waarin een vijfjarige jongen de Almachtige onzichtbare God via de weg van zuivere devotie voor zichzelf laat verschijnen. In dit verhaal wordt de grootheid van bhakti goed naar voren gebracht.

 

24. Vishvamitra.

Hierin wordt de geboorte van deze bijzondere muni uitgebreid toegelicht. De waarde van afstammeling wordt benadrukt en het effect van een yagya.

 

25. Bhisma.

Dit boek heb ik met erg veel respect voor Bhisma pitamaha geschreven. Naar mijn mening is hij de meest bijzondere mens die ooit op aarde heeft geleefd.

Bhisma plaatst ons zo stevig in de wereld, dat hij ons helpt om erbovenuit te stijgen.

Zijn kennis over de dharma is bijna volmaakt.

Ik voel mij een gezegend mens dat ik dit boek heb geschreven.

 

26. De ware gedaante van de Hindoe cultuur.

Het zuivere Hindoe geloof wordt puur en eerlijk naar voren gebracht in dit boek.

Ook de basis van dit geloof is heel duidelijk aangegeven in dit boek.

De tegenstrijdigheid met het geloof en gedrag van de huidige hindoes, is de kern van dit boek. 

 

27. Wat mag je wel doen en wat niet.

Leven volgens de regels van de shastra's leidt tot een gelukkig leven en uiteindelijk tot moksha.

In dit boek wordt niet alleen vertelt wat je mag en wat je niet mag, maar ook waarom.

De redenen geven een duidelijke indruk over waarom wel en waarom niet.

 

28. Geweldloosheid.

Dit boek adviseert geweldloosheid op een zuivere manier. De geweldloosheid in dit boek is volgens de zuivere oude hindoe geschriften. Er wordt ook besproken over het nut van vlees in extreme omstandigheden en over het overbodig doden van vele dieren.

De geweldloosheid in dit boek is absoluut niet hetzelfde als die van de Indiase verzetsstrijder Gandhi jie.

 

29. De grootheid van de koe.

Is de koe alleen maar een heilig dier vanwege zijn melk en bijdrage aan de oude hindoes, of zit er veel meer achter? Dit en vele andere weetjes in dit boek zullen uw gedachte over de koe veel hoger brengen. Het kan zo zijn dat ook u in zult zien dat het doden van koeien geheel overbodig is.

 

30. Koning Bali.

De grootheid van een koning die ook tegelijkertijd een zuivere devoot is van Heer Vishnu. Waarom brandt men drie dagen dia's tijdens het Divali feest en het verhaal ook over Heer Waaman staan uitgebreid beschreven in dit boek. De vele extra informaties over de Dharma maken van het boek een boek die altijd gebruikt kan worden als informatiebron over het zuivere Hindoe geloof.

 

31. De huidige situatie op de wereld en de gevolgen daarvan. 

Een boek die heel duidelijk vertelt waarom er zoveel ellende is op de wereld. Er worden drie voornaamste redenen voor aangegeven. Naast de redenen van ellendes staan ook automatisch de oplossingen erbij. 

Een ieder die hart heeft voor onze mooie bijzondere planeet Aarde (met al haar levensvormen) is dit boek een ware ondersteuner.

 

32. Bhakta Prahlad.

Het verhaal van Mahaatma Prahlad wordt uitgebreid beschreven in dit boek met meer dan 200 bladzijden. Dit boek geeft u diepe inzicht in dit verhaal. Na het lezen van dit boek zal het respect voor Prahlad groeien en de bhakti voor bhagwaan Shree Vishnu.

 

33. Samoedra manthan.

 

De filosofische gedachte achter het bekende verhaal over het karnen van de wereldoceaan door de goden en demonen, wordt in dit boek op een zeer begrijpelijke manier naar voren gebracht.

Hierdoor zult u dit verhaal veel beter begrijpen en de waarde ervan inzien.

 

34. Sanatan Dharma.

In dit boek wordt de meest zuivere vorm van de Sanatan Dharma belicht. Er wordt bewezen dat de echte Sanatan Dharma alleen rechtstreeks de ware boodschap en weg is.

Vele onderwerpen van de Sanatan Dharma worden uitgebreid toegelicht.

 

35. Durga Sapta saati, Durga paath.

Dit boek heb ik met veel plezier geschreven. Op een eenvoudige wijze heb ik geprobeerd de grootheid van de Durga paath naar voren te brengen. Zelf heb ik in mijn leven hier enorm veel profijt van gehad. Dit boek maakt van de lezer een bewuste Durga bhakta. 

 

36. Durga kavach.

Deze zeer bijzondere krachtige kavach heb ik vertaald en uitgelegd. Het lezen ervan zal de persoon kracht en bescherming geven. De uitleg verklaart een hoop. Het is de moeite waard om deze kavach dagelijks te lezen en te begrijpen. 

 

37. Mahabharata.

In meer dan 500 bladzijden heb ik geprobeerd het Mahabharata verhaal eenvoudig maar krachtig over te brengen. Naast het verhaal zelf staan er ook vele wijsheden uit de Shastra's in. De Mahabharata zo geschreven dat u ondanks zoveel pagina's, het goed door kan lezen. Een mooi boek om te hebben. 

 

38. Shree Hanumanjie.

Alles wat men hoort te weten over Hanumanjie wordt in dit boek naar voren gebracht. 

Er worden geheimen onthuld waar u nooit van had gehoord.

Uiteindelijk zult u ook m.b.v. dit boek beseffen dat deze apengedaante van de Almachtige de enige echte steun is in dit tijdperk.

 

39. Een slok uit de drank van onsterfelijkheid.

Een boek die eigenlijk voor iedereen beschikbaar is. Op een dharmiek en filosofische manier komen verschillende 

levens onderwerpen aan bod. De adviezen en oplossingen in dit boek zijn al voor velen een drank van onsterfelijkheid 

geworden. Hun leven is enorm verrijkt en hebben erg veel baat gehad met de adviezen uit dit boek. 

Als u op zoek bent naar nectar, dan is dit boek echt wat u nodig heeft.

 

40. De zestien sanskaars.

In dit boek heb ik uitgelegd hoe deze sanskaars uitgevoerd moeten worden en vooral wanneer men ze uit moeten voeren. De noodzaak ervan voor een gelukkig bestaan hier en na de dood is goed naar voren gebracht. Een zeer informatief boek voor als u werkelijk een goed begin wilt maken voor uw kinderen wat sanskaars betreft als moeran, Djaneoe en Vivah.

 

41. Narada puraan.

In dit boek heb ik in bijna 200 bladzijden de belangrijkste punten uit de Narada puraan naar voren gebracht.

Dit boek is een enorme ondersteuning voor meer dharmiek kennis en bhakti voor Vishnu bhagwaan.

 

42. Eerbiedige groet van de naam en de grootheid van de naam.

Hierin beschrijf ik de grootste mantra in mijn leven. De meest krachtige heilige spreuk die ik heb ervaren door het te gebruiken. Een simpele mantra die je alles kan geven hierop aarde en zelfs ook verlossing na de dood. 

Om dit allemaal heel goed te kunnen beschrijven heb ik de Ramcharitmanas gebruikt als een zeer grote steun.

 

De boeken kunt u bestellen via e-mail en worden per PDF of als boek verzonden.