Beste bezoekers,

 

Mijn levenstaak is het verspreiden van pure zuivere Dharma. 

 

Op deze pagina kunt u dat lezen.

 

Natuurlijk hoeft u er niet mee eens te zijn.

 

Voor de zuivere Hindoe gelovigen kan het zeer verrijkend zijn.

 

 

 

 

1. Het geweldloosheid systeem van Gandhi is onrealistisch.

 

Zelf geef ik ook de voorkeur aan geweldloosheid. Maar ik geloof absoluut niet dat je altijd geweldloos moet blijven handelen.

Soms is geweld nodig om geweldloosheid te beschermen, en deze zelfs in ere te houden.

 

Opvallend is dat Gandhi zijn inspiratie uit de Bhagvadgeeta haalde.

Het is een feit dat de Bhagvadgeeta is gezongen door Heer Krishna om Arjuna te laten vechten tegen het slechte, het kwade.

Er was geen enkele weg meer om Dharma, rechtvaardigheid en waarheid te beschermen.

De Almachtige Shree Krishna is een zeer belangrijke God binnen het Hindoeïsme.

Zijn leer moet worden gevolgd, niet die van Gandhi.

 

Ik zie Gandhi jie zeker als een unieke verzetsstrijder die het respecteren waard is, maar ik sta absoluut niet achter zijn gedachte over geweldloosheid.

 

Ik heb de denkwijze: Degene die slaat is een zondaar. Degene die het slaan toe laat, is een grotere zondaar!!!

 

 

 

 

 

2. Mediteren kan leiden tot betere bedrijfsresultaten.

 

Door te mediteren word je bijna gelijk verlost van alle stress, angst en woede. De ademhaling gaat langzamer en de hartslag vertraagt. De bloeddruk wordt lager en de spieren ontspannen zich. De huidweerstand neemt toe. 

 

Wat ik zelf doe is elke ochtend en avond reciteren van mantra's m.b.v. een rudraksha mala. Alleen zitten in soekhaasan (kleermakerszit) en veel bidden of het lezen van heilige verzen kan ook veel rust, vrede en energie geven.

Veel verder kom je als je ook nog probeert ze te begrijpen en toe te passen.

Door mediteren ben je even intensief met je zelf bezig, je bent in contact met wie je in het echt bent.

Het wordt AATMA CHINTAN genoemd.

Dus een mantra jaap levert veel rust en geeft veel energie.

De kennis van de verzen leidt tot meer zelfrespect, bewust leven en juist handelen.

Dit allemaal leidt weer tot betere bedrijfsresultaten.

 

3. India, bakermat van het moderne rekenen.

 

Aan welk volk komt de eer toe de ontdekking van de tien basis-cijfers(1,2,3,4,5,6,7,8,9,0), het huidige numerieke notatie, te hebben gedaan?

 

Aanvankelijk dachten veel historici dat we daarvoor dank verschuldigd waren aan het oude Griekenland. Maar dat is absoluut niet waar.

Ook dachten velen dat de Arabieren (ondanks dat deze beweerden dat de oorsprong van hun cijfers in India lag) de ontdekkers waren.

 

Volgens de huidige wetenschappers en wiskundigen is het zonder enige twijfel een feit dat dit systeem uit India kwam, m.a.w dat het in India is uitgevonden door de heilige Rishi's.

 

Zonder dit systeem van rekenen was onze huidige beschaving nooit zo ver gekomen. Alles heeft met rekenen te maken en alleen met de ontdekking van de nul en de strikte toepassing van het positionele principe op een klein aantal cijfers, waren de geleerden van India de eersten die de beslissende stap zetten op de weg, die zou leiden naar de uiteindelijke vervolmaking van de numerieke notatie.

Zij waren het die deze notatie en het rekenen tot één systeem samen voegden. Twee verschillende concepten zijn door Indische geleerden samengevoegd: dat van het ontbreken en dat van de nul (sunya).

Exacte wetenschappen en de huidige technologie van vandaag hebben hun bestaan hier aan te danken en blijven ontwikkelen door dit systeem.

 

 

Indien u onder de indruk bent van mijn visie kunt u mij altijd vragen voor een lezing.

 

 

 

 

4. Avatar.

 

Als de Almachtige het wil dan kan hij in verschillende vormen verschijnen. Door zijn eigen wil een lichaam accepteren wordt avatar genoemd.

In de Veda's, Shastra's en Purana's wordt hier over geschreven.

Één van de vele kenmerken van almachtigheid is avatar.

Avtaar is het bewijs van hoe sterk de band/liefde tussen God en gelovige is.

Als God alleen maar onzichtbaar zou zijn dan zou hij niet in staat zijn alles te kunnen doen. Indien wel, dan kan hij ook incarneren in verschillende vormen.

In de veda's staat dat de overal aanwezige Ishwar ook kan lopen.

Hoe dan? Zoals vuur overal aanwezig is in onzichtbare vorm en in zichtbare vorm van bliksem loopt. De wind is overal aanwezig en loopt in de vorm van bijvoorbeeld een tornado. Vishnu is overal aanwezig en loopt in de vorm van Rama.

Het is een feit dat binnen het hindoeïsme de Sanatan dharmi's de enige zijn op de wereld die in Avtaar geloven.

Dus de heel vroegere Sanatan dharmi's hebben een ware liefdevolle band gehad met Parmaatman.

 

 

5. Is het ''kastensysteem'' gebaseerd op geboorte of daden of allebei?

 

Als eerste ben ik niet eens met het woord kasten. Het zou moeten zijn: het RASSEN systeem.

 

Binnen het hindoeisme is er sprake van 16 sanskaars (hierop kom ik uitgebreid terug). Op de 11e dag na geboorte van een kind vindt de naam gevings sanskaar plaats. Er wordt dan gezegd dat de naam moet eindigen op SHARMA  bij brahmanen, VARMA bij kshatriya's, GUPTA bij vaishyas en DAAS bij shudras.

Bij een kind van 11 dagen oud is het absoluut niet mogelijk op basis van de daden te zeggen waar hij/zij bij hoort.

De Rishi's (heilige zieners/onderzoekers) verwijzen naar de ouders van het kind. Hier bestaat het lichaam van het kind uit. 

Dus na 11 dagen oud te zijn word er al voor je bepaald welke ras je bent.

Het ras van de vader is bepalend maar ook met het ras van de moeder wordt rekening gehouden. 

 

In de Bhagvadgeeta dwingt God Krishna Arjuna te laten vechten.

Hij zegt ook voor een Kshatriya is het een ware gunst om zo een gevecht aan te gaan. Het was namelijk een dharma yuddha. Een gevecht tussen goed en kwaad.

Indien Arjuna niet wil vechten, m.a.w. zijn karma veranderd, waarom dwingt heer Krishna hem dan.

Omdat het Arjuna zijn varna dharma is, hij is de zoon van de Kshatriya Pandu en Koenti.

Wilt gij tot mij komen zegt de Heer, kom dan via uw eigen weg (varna dharma).

Deze varna dharma is van geboorte vastgelegd.

 

Op basis van de karma en eigenschappen van uw vorige leven wordt er door God bepaald, waar u en bij wie u geboren wordt.

 

Indien Dronacharya (de guru van Arjuna) niet zou willen vechten was dat terecht geweest. Hij heeft gevochten, maar ondanks een Kshatriya daad wordt hij vandaag de dag nog steeds erkend en geaccepteerd als Brahmaan.

 

Uw karma veranderd niet uw afkomst, maar uw karma bepaalt wel of u respect krijgt of niet.

Ravan was het zaad van een Brahmaan, maar zijn slechte karma heeft er voor gezorgd dat hij vandaag de dag niet wordt gerespecteerd, maar wel wordt erkend als Brahmaan.

 

Een Brahmaan is ook een mens dus hij kan ook wel fouten maken, dat wil niet zeggen dat hij zijn afstammeling zou moeten opgeven.

 

Wanneer dit systeem gebaseerd zou zijn op alleen daden en eigenschappen, zou het totaal ook niet werken.

Een mens verandert vaak van karma en eigenschappen.

 

Als een persoon in de ochtend schoonmaakwerk doet, in de middag priesterwerk en de volgende dag nog even op de markt gaat staan verkopen, wat is zo iemand dan?

 

Volgens dit zwakke systeem (gebaseerd op karma en eigenschappen):

- In de ochtend een Shudra 

- In de middag een Brahmaan

- De volgende dag een Vaishya

Dit werkt dus niet!!!

 

Is het systeem gebaseerd op geboorte, dan kun je een persoon aanspreken.

 

Wanneer een Brahmaan schoonmaakwerk doet of op de markt gaat staan, kan een geleerd ontwikkeld persoon vragen: Pandietjie, wat doet u hier, dit is niet uw varna dharma of swa dharma. Met andere woorden, indien het ‘’kastensysteem’’ gebaseerd is op geboorte, kun je erop bouwen en vertrouwen.

 

Manu Maharadj zegt ook: Een Brahmaan mag in zware noodgevallen het werk van een Kshatriya of een Vaishya uitvoeren, maar nooit het werk van een Shudra.  Zodra zijn situatie zich herstelt, moet hij weer zijn eigen werk doen.   

 

De bedoeling van Heer Brahma is dat deze vier menselijke rassen samen, van uit hun varna dharma werken aan een gezamenlijk doel, en dat doel is verlossing.

 

Even ter info, de vier rassen:

 

1. Brahmaan

2. Kshatriya

3. Vaishya

4. Shudra

 

Er is ook wel sprake van Antyadj, een vijfde. Dit zijn mensen die primitief in de bossen leven.

 

Het systeem is dus eerst gebaseerd op geboorte en dan op daden.

 

 

6. Komt Hanuman of Durga werkelijk op een persoon?

 

Het meest belachelijke wat ik ooit heb gehoord sinds mijn 31 jarige ervaring als pandit. Dit soort beweringen noem ik pas echt het beledigen van bhagwaan. Personen met zulke uitspraken over zichzelf scoren alleen bij letterlijk dom volk.

 

Durga, Hanuman, Shiva of Vishnu, het maakt niet uit, ze zijn allemaal gedaanten van de almachtige Parmaatma. Deze personen beweren dus dat bhagwaan op hun komt, ze doen dan heel raar en maken satanische bewegingen.

Het lijkt op de symptomen van een psychische stoornis.

Meestal is er sprake van aanstellerij en aandacht trekkerij.

Er zijn volgens mij drie redenen waarom deze personen dat doen:

- Psychische stoornis

- Letterlijk de boel belazeren

- Een combinatie van een stoornis en aanstellerij

 

Soms komt het wel eens voor dat door veel bhakti een energie chakra open wil gaan of al open is in het lichaam, de desbetreffende persoon kan hier absoluut niet mee omgaan en begint dan raar te doen.

 

Personen die werkelijk met god en dus ook met bhakti bezig zijn in combinatie met een rein leefwijze vertonen nooit zulke belachelijke vertoningen.

 

Als de kracht van God in u sterk begint te worden, dan wordt u daar alleen maar een beter mens van. Uiteindelijk kunt u zelfs in staat zijn om anderen te helpen met deze gegeven kracht.

 

Uw ziel is een deel van God. God is Paramaatma en u bent een Aatma.

Hoe meer bhakti, hoe meer zuiverheid van lichaam en geest en hoe meer kennis over dharma.

De voedsel van Aatma is bhakti.

 

Het is een feit dat personen met zulke beweringen totaal geen dharmiek kennis hebben. Ook degenen die erin trappen moeten meer gaan werken aan hun geestelijke ontwikkeling en godsdienstkennis.

 

Wanneer er een Bhoet, Preta of Pishach (verschillende soorten spoken) het lichaam betreedt van een mens, dan kan het wel zo zijn dat de symptomen die deze mensen vertonen, hetzelfde zijn.

Er staat exact beschreven welke symptomen iemand vertoont wanneer hij/zij echt een spook in zijn /haar lichaam heeft.

 

Mijn advies: Kijk uit voor dit soort vals volk!!!

 

 

7. Een dhoti mag niet genaaid zijn.

In de varaha Puraan zegt heer Vishnu tegen Lakshmi mata:  Degene die met een genaaid dhoti voor mij buigt, is een zondaar. 

In de Haariet smriti staat: NA KOERYAAT SANDHIETAM WASTRAM DEWKARMANI BHOEMIEP.

Met een genaaide kledingstuk mag men geen puja uitvoeren.

Hieronder vallen vandaag letterlijk de genaaide dhoti's (lendendoeken) en de zelf gemaakte koerta's.

Zo wel de Dhoti als de bovenkleding horen niet genaaid te zijn maar volledig.

De bovenkleding hoort officieel dan geen koerta maar een Angocha (sjaal achtige) te zijn.

De priesters in Zuid India houden zich hier aan. 

 

In geen enkele shastra staat dat een priester een koerta moet dragen.  Daarom mag een priester dan ook gewoon een witte overhemd of een eigen ontworpen koerta dragen.  

 

Maar zowel de boven- als onderkleding mogen nooit genaaid zijn maar een geheel volledige katoenen stof. Dat is officieel het advies van de shastra's.

 

Tegenwoordig kan men dhoti's kopen die genaaid zijn, zogenaamd kant en klaar.

Het blijkt dus dat dit geheel in tegenstrijd is met de regels van de heilige geschriften.

Een zogenaamde kant en klare dhoti wordt dus niet aangeraden, hoe makkelijk het ook mag zijn.

 

10. Zeer belangrijk informatie over het huwelijk,  dwar puja en de nechoe karma.

 

8. Het huwelijk wordt vandaag uitgevoerd in een gehuurde maro/mandap die eigenlijk veel te klein is. Op basis van 16 handen van de bruid zou een maro gemaakt moeten worden. 

 

Verder is het zo dat er in oude geschriften sprake is van twee maro's.  Een grote waar in het midden de bananenplant met de Harish aanwezig is. In deze maro vindt er een puja plaats en het huwelijk tot de kanyadaan.

 

Na de Kanyadaan gaan bruid en bruidegom naar een kleinere maro (gemaakt op basis van vier handen van de bruidegom en verbonden met de linkerbovenhoek van de grote maro) voor de havan en de rondgang om het vuur.

 

Er mag dus geen rondgang om de Harish en bananenplant worden uitgevoerd.

 

Bij de Nechoe karma moet eerst de voeten van de dochter of zoon worden getekend met rode kleur en dan pas van de moeder.

 

Bij een Dwaar puja is er nergens sprake van een Havan. Verder horen schoonvader en schoonzoon nooit tegenover elkaar te zitten. 

 

De schoonzoon richt zich tot het oosten en de schoonvader tot het noorden. De priester zit met zijn gezicht naar het westen.

 

Alleen bij overlijdensrituelen en Pitra puja zitten priester en de uitvoerder tegenover elkaar.

 

Verder vind ik het heel belangrijk om te vermelden dat bij een Dash gaatra shraaddha (tiende dag ritueel) er nooit een havan mag worden uitgevoerd.

 

Een havan wordt alleen maar uitgevoerd voor Swaha en Swadha, m.a.w. voor de goden en voorouders.

 

De overledene blijft een jaar lang in de Preta fase (een spook). Ondanks de Sapindan shraadda op de 12e dag.  Een havan is dan onmogelijk bij de Dash gaatra.

 

Beste lezers, ik heb voor u datgene opgeschreven wat in de erkende heilige geschriften staat. Indien u toch graag zich houdt aan tradities of vergissingen van oude priesters (dat waren ook mensen) dan is dat uw keus.

 

 

 

 

9. Het Hindoeïsme is een godsdienst en geen leefwijze.

 

Sommige personen met een schamele beetje kennis, beweren dat het hindoe geloof geen regels heeft en dat je maar mag doen wat je wilt.

Zo is het natuurlijk niet. Ook het hindoe geloof heeft haar regels zoals elke andere godsdienst. Binnen het Hindoeïsme staat het dienen van god ook centraal.

Er zijn verschillende wetboeken waarin staat wat mag en wat niet mag. Natuurlijk is er geen sprake van dwang.

Maar hou je je niet aan de regels, dan ben je ook geen Hindoe meer.

 

Wat regels als voorbeeld:

- Eet geen vlees, vis of eieren.

- Trouwen met neven en nichten, of met de kinderen van neven en nichten van vader of moeder is verboden.

- Vereer de koe dagelijks.

- Aan andermans spullen zitten zonder te vragen, valt onder diefstal.

- Trouwen in eigen gotra is verboden. 

- Laat de sanskaars uitvoeren.

- Het levensdoel is moksha (verlossing). Al uw karma zou hierop gericht moeten zijn.

- De dvija's moeten twee of drie keer per dag sandhya upasna doen. 

- Vereer god met uw hart, woorden en daden.

 

Zo zijn er heel veel regels die onder Dharma vallen. Alles wat ons alleen maar slechter maakt, wordt Adharma genoemd.

Het Hindoeïsme is dus ook een godsdienst en geen leefwijze.

 

 

10. Djaatie volgens de Bhagvadgeeta.

 

Hoge of lage levensvormen (lichamen) zijn gebaseerd op karma en guna (daad en eigenschap). 

Een mens wordt geboren op basis van zijn daden en eigenschappen van zijn vorige leven.

 

De Almachtige heer Krishna zegt in de Bhagvadgeeta: De vier menselijke rassen heb ik geschapen op basis van hun daden en eigenschappen. (Hoofdstuk 4, vers 13).

Dus de Bhagvadgeeta accepteert djaati volgens geboorte.

 

Djaati betekent ras. In gebruikelijke taal wordt het de kastenstelsel genoemd. De Bhagvadgeeta zegt dus dat de ouders van een kind bepalen bij welke djaatie hij of zij hoort.

Bhagwaan Krishna heeft de karma's volgens geboorte verdeeld. (Hoofdstuk 18, vers 41).

 

Over zich zelf zegt Heer Krishna: Wanneer ik mijn plichten niet uitvoer volgens mijn varnadharma (Kshatriya), dan zal dat leiden tot gemengde rassen en vernietiging van de gehele mensheid. (Hoofdstuk 3, 23-24).

 

Arjuna was een Kshatriya, een dharma yuddha is dus zijn varna dharma (swa dharma).

Daarom zegt heer Krishna hem ook om te vechten (hoofdstuk 2, vers 31). Het is voor een Kshatriya een zegen om te mogen vechten tegen het kwaad.

 

In de Ramayana, Veda's en Purana's, zelfs in de Smrti's is het kastenstelsel gebaseerd op geboorte.

 

Dus ook in de Bhagvadgeeta is het ''kastenstelsel'' gebaseerd op geboorte. Je wordt niet zomaar ergens geboren.

 

 

 

11. Gotra.

 

Gotra betekent: lijn, afstammeling.

Er zijn in totaal 118 gotra's.

Het gaat om de vraag van welke Rishi iemand afstamt.

 

Een grote misverstand die vaak wordt gemaakt is, dat men denkt dat iedereen op deze wereld afstamt van de 7 heilige rishi's en Manu Shatroepa.

 

Bij de eerste schepping had heer Brahma 10 Prajapati Maharshiyon geschapen. Dit staat ook in de Manu smriti.

 

Manu en Shatroepa, de zeven heilige rishi's met hun vrouwen, de negen Prajapati's met hun vrouwen. (Negen omdat Narada geen vrouw heeft), hebben hun eigen nakomelingen.

 

Volgens de Yadjoerveda ontstonden uit het lichaam van de Heer nog meer Brahmanen, Kshatriya's, Vaishya's en Shudra's.

Ook zij hebben hun nakomelingen.

Dank zij de Brahmanen zijn er dus via yagya's, Kshatriya's, Vaishya's en Shudra's ontstaan.

 

Verder heeft Rishi Kashyap een zeer grote bijdrage geleverd aan de schepping.

Er wordt door sommigen geadviseerd jezelf manu gotra te noemen als ze hun gotra niet kennen.

In de Gotrawali (boek waar alle gotra's in staan) komt deze gotra niet 1 keer voor.

Iemand die zijn gotra niet weet (en dat zijn meestal de shudra's) mag volgens de Nirnaya Sindhoe (een machtig boek, meer kan ik niet zeggen) zichzelf Kashyap gotra noemen.

Trouwen in je eigen gotra is een grote zonde (mahapaap).

 

Rishi Kashyap heeft voor de rest van de schepping gezorgd.

Zowel goden als demonen zijn afstammelingen van hem.

  

Wanneer nu de wereld zou moeten vergaan omdat de kalpa (zie pagina vedische astrologie) aan zijn einde is, wil dat zeggen dat er op dat moment verschillende soorten mensen, dieren, bomen etc. aanwezig waren, die er niets aan kunnen doen dat de kalpa eindigt.

 

Er staat geschreven YATHA POERWAM AKALPAYAT... iedereen die op dat moment dood gaat, komt weer in de volgende kalpa terug waar hij/zij was gebleven.

 

Toen de almachtige de wil kreeg om van één velen te worden, is er sprake geweest van de eerste schepping. 

 

De gedachte dat de hele wereld van twee personen en de zeven heilige rishi's afstammen, is geheel verkeerd.

Manu is de eerste mens die wetten heeft gemaakt voor de mensheid. 

Bij elke Manvantar (zie pagina vedische astrologie) komt er weer een nieuwe Manu.

 

12. Pitri paksha/voorouder verering: shraaddha, een noodzaak binnen het hindoeïsme.

 

Elk jaar is er sprake van pitri puja binnen het hindoeïsme.

Elke Sanatan dharmi is verplicht om een pitri puja te laten doen in pieter pakh.

Het is een zeer belangrijk onderdeel van het geloof.

In de veda's en de purana's wordt er pitra shraaddha geadviseerd.

Wij Hindoes geloven in een onsterfelijke ziel (Aatma).

Er is dus nooit sprake van echt doodgaan maar van het verlaten van het lichaam. God wordt in principe op verschillende manieren vereerd in het hindoeïsme, nog sterker je kunt eigenlijk niets anders dan god vereren.

 

Pitri swaroepa djanardan = god als voorouder.

 

Het meest grootste misverstand tijdens pitri paksha is dat men denkt dat er sprake is van spoken en geesten, dus negatieve energieën.

Als een volwassene na het overlijden een jaar lang een pret kriya heeft ondergaan, dan is deze persoon na een jaar geen ''spook'' meer maar een pitra, een goddelijke voorouder.

 

Waar iemand exact naar toe gaat, is niet van belang.

Of deze persoon nu een dier, mens, deva, boom etc. is geworden weten we niet.

Voor ons is die persoon een pitra, voorouder.

Ook wij zijn pitra van onze kinderen uit ons vorige leven.

 

Binnen het hindoeïsme wordt er aandacht besteed aan elk levend wezen.

Indien zo een persoon werkelijk een pitra of deva wordt dan komt hij persoonlijk degenen zegenen die pitri puja doen.

Wordt hij een dier of een boom of een mens dan zal het eten wat tijdens de sjraaddha wordt geofferd in hun naam ook naar hun gebracht worden als voedsel wat voor hen dan op dat moment geschikt is.

Simpel: Euro's storten naar Amerika - euro's worden dollars.

 

Aan onze voorouders hebben wij alles te danken en indien we niet zulke goede voorouders hebben gehad  moeten we het toch doen als een opdracht van god.

 

Iemand die een pitri puja laat doen tijdens pitri paksha wordt werkelijk enorm gezegend door pitri swaroepa  djanardan en zijn voorouders. Met behulp van de zegeningen van voorouders worden er gezonde kinderen geboren, gaat het goed met uw kinderen, heeft u niets te kort en bent u gezond.

 

 

Zoals de Navratri komt voor Durga maa verering, zo komt de pitri paksha voor pitri verering. Degene die allebei doet wordt volledig gezegend en mag zich een serieuze hindoe Sanatan dharmi noemen.

 

Met de zegeningen van uw voorouders komt u veel verder in uw leven dan alleen maar met de zegeningen van de goden. Ze zijn allebei krachten/energieën van de almachtige god. God vereert op allebei de manieren wil zeggen 50+50=100.

 

Tijdens pitra paksha mag u gewoon uw dagelijkse gebeden doen, alleen zou u ook moeten bidden voor verlossing van uw voorouders.

 

In de Atharvaveda, Yadjoerveda, Brihataaranyak upnishad en natuurlijk de purana's, komen de mantra's voor die gebruikt worden tijdens de PAARWAN SHRAADDHA (pitri puja).

 

Vivah sanskaar, het planten van een djhandie, moendan sanskaar, mogen niet uitgevoerd worden tijdens deze periode.

 

Als iemand sterft, of de zes maanden, 12 maanden werk moet worden uitgevoerd van een overleden persoon, en er is sprake van pitri paksha, dan kan dit allemaal gewoon doorgaan. 

 Vanaf wanneer tellen na sterfte?

 

Ganges water is buitenaards.   

 

Het respect van het Ganges water wordt met de dag minder. Het water is ook voor een groot gedeelte behoorlijk vuil geworden. In de Rigveda worden Ganga en Yamuna samen aanbeden. Volgens de heilige Purana’s is het Ganges water ontstaan uit de voeten van heer Vishnu en daarna weer terechtgekomen in de kamandala van heer Brahma. Heer Brahma had het dus opgevangen.   

 

Als vandaag Pitri puja geen vereiste was geweest zoals beschreven in de shastra’s, was Ganga mata ook niet aanwezig geweest op de aarde. Als uw pitra’s het niet goed hebben, waar dan ook in het heelal, dan zult u ook niet vooruit komen. De pitra’s van Bhagiratha waren letterlijk verbrandt tot as door de heilige Kapil muni. Om zelf ook vooruit te kunnen komen in hun leven hebben de voorouders van Raja Bhagiratha aan de heilige Kapil muni gevraagd wat de oplossing zou zijn, aangezien een pitri puja van 60.000 personen verbrandt tot as niet mogelijk was.   

 

Het begon allemaal met Raja Sagar. Hij voerde zijn 100e Ashwa medha yagya uit. Om zich zelf te beschermen verstopte Dewraaj Indra het heilige paard van de yagya in de onderwereld waar Kapil muni in samadhi was. Het zoeken van het paard was een noodzaak om de yagya goed af te kunnen ronden. Toen de 60.000 zonen van Raja Sagar uiteindelijk in Patal Lok het paard bij de heilige muni zagen, dachten ze dat hij het had gestolen. Ze begonnen hem te bekogelen met stenen. De heilige werd hierdoor gestoord in zijn zware meditatie. Uit zijn ogen kwam er een zeer sterke vuurstraal die deze 60.000 zonen ter plekke verbrandde. Anshuman vroeg later met respect aan de heilige muni wat de oplossing was om hen allen te verlossen. De heilige gaf als antwoord: haal het Ganges water hier op aarde. Wanneer dit zeer heilige water over hun as zal gaan, zullen zij ter plekke verlost worden. Anshuman lukt het niet, Dilip lukt het ook niet. Uiteindelijk was het Bhagiratha die het voor elkaar kreeg. Bhagirath moest ook Shiva bhagwaan vereren omdat anders moeder Ganga de aarde zou verscheuren tijdens haar komst met een volle vaart. De heilige Ganga kwam uit de voeten van heer Vishnu in de kamandala van heer Brahma en via een haarlok van heer Shiva is er een dunne straal hier op de aarde gearriveerd. Dit allemaal dankzij de pitra bhakti van Bhagiratha.    

 

Laat het dus duidelijk zijn dat het Ganges water buitenaards is.   

 

Er staat geschreven dat wanneer er 5000 jaren verstreken zullen zijn van Kaliyuga en wanneer de koe geen respect meer heeft op deze wereld, Ganga mata ook niet meer zal blijven op deze aarde. Kaliyuga is momenteel 5.123 jaren oud. De koe heeft weinig respect op deze wereld. Het is daarom ook heel logisch dat het Ganges water voor een groot gedeelte erg vuil is.   

 

Velen in India doen ook dingen in de Ganges, die absoluut niet mogen, zoals uitgebreid met zeep baden, tanden poetsen, kleren wassen enz. 

 

 

Het is de gewoonte dat men telt vanaf de crematie.Toch is het advies in de heilige geschriften, om te tellen vanaf de sterfdatum.

De nabestaanden laten helaas de overledene liggen zolang zij dat willen. Een ware gelovige doet wat in de shastra's staat. Na het overlijden mag de persoon maximaal twee dagen blijven liggen. Het is beter om de overledene zo snel mogelijk te cremeren. Vandaag dood, morgen laten zien, en de dag daarop crematie. Dit zou het beste advies zijn.

 

Bij panchak mag men langer wachten, maar het is geen vereiste, een panchak shanti is ook mogelijk.

 

Kinderen ouder dan 27 maanden worden verbrand. Kinderen jonger dan 27 maanden moeten worden begraven.

 

Bij een volwassen persoon is dus de sterfdatum, de dag waarop men moet beginnen met tellen.

 

 

 

9. Djaatie volgens de Bhagvadgeeta.

 

Hoge of lage levensvormen (lichamen) zijn gebaseerd op karma en guna (daad en eigenschap). 

Een mens wordt geboren op basis van zijn daden en eigenschappen van zijn vorige leven.

 

De Almachtige heer Krishna zegt in de Bhagvadgeeta: De vier menselijke rassen heb ik geschapen op basis van hun daden en eigenschappen. (Hoofdstuk 4, vers 13).

Dus de Bhagvadgeeta accepteert djaati volgens geboorte.

 

Djaati betekent ras. In gebruikelijke taal wordt het de kastenstelsel genoemd. De Bhagvadgeeta zegt dus dat de ouders van een kind bepalen bij welke djaatie hij of zij hoort.

Bhagwaan Krishna heeft de karma's volgens geboorte verdeeld. (Hoofdstuk 18, vers 41).

 

Over zich zelf zegt Heer Krishna: Wanneer ik mijn plichten niet uitvoer volgens mijn varnadharma (Kshatriya), dan zal dat leiden tot gemengde rassen en vernietiging van de gehele mensheid. (Hoofdstuk 3, 23-24).

 

Arjuna was een Kshatriya, een dharma yuddha is dus zijn varna dharma (swa dharma).

Daarom zegt heer Krishna hem ook om te vechten (hoofdstuk 2, vers 31). Het is voor een Kshatriya een zegen om te mogen vechten tegen het kwaad.

 

Dus ook in de Bhagvadgeeta is het ''kastenstelsel'' gebaseerd op geboorte. Je wordt niet zomaar ergens geboren.

 

In de Ramayana, Veda's en Purana's, zelfs in de Smrti's is het kastenstelsel gebaseerd op geboorte.