Beste bezoekers,

 

Mijn levenstaak is het verspreiden van pure zuivere Dharma. 

 

Op deze pagina kunt u dat lezen.

 

Natuurlijk hoeft u er niet mee eens te zijn.

 

Voor de zuivere Hindoe gelovigen kan het zeer verrijkend zijn.

 

 

 

 

1. Het geweldloosheid systeem van Gandhi is onrealistisch.

 

Zelf geef ik ook de voorkeur aan geweldloosheid. Maar ik geloof absoluut niet dat je altijd geweldloos moet blijven handelen.

Soms is geweld nodig om geweldloosheid te beschermen, en deze zelfs in ere te houden.

 

Opvallend is dat Gandhi zijn inspiratie uit de Bhagvadgeeta haalde.

Het is een feit dat de Bhagvadgeeta is gezongen door Heer Krishna om Arjuna te laten vechten tegen het slechte, het kwade.

Er was geen enkele weg meer om Dharma, rechtvaardigheid en waarheid te beschermen.

De Almachtige Shree Krishna is een zeer belangrijke God binnen het Hindoeïsme.

Zijn leer moet worden gevolgd, niet die van Gandhi.

 

Ik zie Gandhi jie zeker als een unieke verzetsstrijder die het respecteren waard is, maar ik sta absoluut niet achter zijn gedachte over geweldloosheid.

 

Ik heb de denkwijze: Degene die slaat is een zondaar. Degene die het slaan toe laat, is een grotere zondaar!!!

 

 

 

 

 

2. Mediteren kan leiden tot betere bedrijfsresultaten.

 

Door te mediteren word je bijna gelijk verlost van alle stress, angst en woede. De ademhaling gaat langzamer en de hartslag vertraagt. De bloeddruk wordt lager en de spieren ontspannen zich. De huidweerstand neemt toe. 

 

Wat ik zelf doe is elke ochtend en avond reciteren van mantra's m.b.v. een rudraksha mala. Alleen zitten in soekhaasan (kleermakerszit) en veel bidden of het lezen van heilige verzen kan ook veel rust, vrede en energie geven.

Veel verder kom je als je ook nog probeert ze te begrijpen en toe te passen.

Door mediteren ben je even intensief met je zelf bezig, je bent in contact met wie je in het echt bent.

Het wordt AATMA CHINTAN genoemd.

Dus een mantra jaap levert veel rust en geeft veel energie.

De kennis van de verzen leidt tot meer zelfrespect, bewust leven en juist handelen.

Dit allemaal leidt weer tot betere bedrijfsresultaten.

 

3. India, bakermat van het moderne rekenen.

 

Aan welk volk komt de eer toe de ontdekking van de tien basis-cijfers(1,2,3,4,5,6,7,8,9,0), het huidige numerieke notatie, te hebben gedaan?

 

Aanvankelijk dachten veel historici dat we daarvoor dank verschuldigd waren aan het oude Griekenland. Maar dat is absoluut niet waar.

Ook dachten velen dat de Arabieren (ondanks dat deze beweerden dat de oorsprong van hun cijfers in India lag) de ontdekkers waren.

 

Volgens de huidige wetenschappers en wiskundigen is het zonder enige twijfel een feit dat dit systeem uit India kwam, m.a.w dat het in India is uitgevonden door de heilige Rishi's.

 

Zonder dit systeem van rekenen was onze huidige beschaving nooit zo ver gekomen. Alles heeft met rekenen te maken en alleen met de ontdekking van de nul en de strikte toepassing van het positionele principe op een klein aantal cijfers, waren de geleerden van India de eersten die de beslissende stap zetten op de weg, die zou leiden naar de uiteindelijke vervolmaking van de numerieke notatie.

Zij waren het die deze notatie en het rekenen tot één systeem samen voegden. Twee verschillende concepten zijn door Indische geleerden samengevoegd: dat van het ontbreken en dat van de nul (sunya).

Exacte wetenschappen en de huidige technologie van vandaag hebben hun bestaan hier aan te danken en blijven ontwikkelen door dit systeem.

 

 

Indien u onder de indruk bent van mijn visie kunt u mij altijd vragen voor een lezing.

 

 

 

 

4. Avatar.

 

Als God het wil dan kan hij in verschillende vormen verschijnen. Door zijn eigen wil een lichaam accepteren wordt avatar genoemd.

In de Veda's, Shastra's en Purana's wordt hier over geschreven.

Één van de vele kenmerken van almachtigheid is avatar.

Avtaar is het bewijs van hoe sterk de band/liefde tussen God en gelovige is.

Als God alleen maar onzichtbaar zou zijn dan zou hij niet in staat zijn alles te kunnen doen. Indien wel, dan kan hij ook incarneren in verschillende vormen.

In de veda's staat dat de overal aanwezige God ook kan lopen.

Hoe dan? Zoals vuur overal aanwezig is in onzichtbare vorm en in zichtbare vorm van bliksem loopt. De wind is overal aanwezig en loopt in de vorm van bijvoorbeeld een tornado. God is overal aanwezig en loopt in de vorm van Rama.

Het is een feit dat binnen het hindoeïsme de Sanatan dharmi's de enige zijn op de wereld die in Avtaar geloven.

Dus de heel vroegere Sanatan dharmi's hebben een ware liefdevolle band gehad met Parmaatman.

 

 

5. Is het ''kastensysteem'' gebaseerd op geboorte of daden of allebei?

 

Als eerste ben ik niet eens met het woord kasten. Het zou moeten zijn: het RASSEN systeem.

 

Binnen het hindoeisme is er sprake van 16 sanskaars (hierop kom ik uitgebreid terug). Op de 11e dag na geboorte van een kind vindt de naam gevings sanskaar plaats. Er wordt dan gezegd dat de naam moet eindigen op SHARMA  bij brahmanen, VARMA bij kshatriya's, GUPTA bij vaishyas en DAAS bij shudras.

Bij een kind van 11 dagen oud is het absoluut niet mogelijk op basis van de daden te zeggen waar hij/zij bij hoort.

De Rishi's (heilige zieners/onderzoekers) verwijzen naar de ouders van het kind. Hier bestaat het lichaam van het kind uit. 

Dus na 11 dagen oud te zijn word er al voor je bepaald welke ras je bent.

Het ras van de vader is bepalend maar ook met het ras van de moeder wordt rekening gehouden. 

 

In de Bhagvadgeeta dwingt God Krishna Arjuna te laten vechten.

Hij zegt ook voor een Kshatriya is het een ware gunst om zo een gevecht aan te gaan. Het was namelijk een dharma yuddha. Een gevecht tussen goed en kwaad.

Indien Arjuna niet wil vechten, m.a.w. zijn karma veranderd, waarom dwingt heer Krishna hem dan.

Omdat het Arjuna zijn varna dharma is, hij is de zoon van de Kshatriya Pandu en Koenti.

Wilt gij tot mij komen zegt de Heer, kom dan via uw eigen weg (varna dharma).

Deze varna dharma is van geboorte vastgelegd.

 

Op basis van de karma en eigenschappen van uw vorige leven wordt er door God bepaald, waar u en bij wie u geboren wordt.

 

Indien Dronacharya (de guru van Arjuna) niet zou willen vechten was dat terecht geweest. Hij heeft gevochten, maar ondanks een Kshatriya daad wordt hij vandaag de dag nog steeds erkend en geaccepteerd als Brahmaan.

 

Uw karma veranderd niet uw afkomst, maar uw karma bepaalt wel of u respect krijgt of niet.

Ravan was het zaad van een Brahmaan, maar zijn slechte karma heeft er voor gezorgd dat hij vandaag de dag niet wordt gerespecteerd, maar wel wordt erkend als Brahmaan.

 

Een Brahmaan is ook een mens dus hij kan ook wel fouten maken, dat wil niet zeggen dat hij zijn afstammeling zou moeten opgeven.

 

Wanneer dit systeem gebaseerd zou zijn op alleen daden en eigenschappen, zou het totaal ook niet werken.

Een mens verandert vaak van karma en eigenschappen.

 

Als een persoon in de ochtend schoonmaakwerk doet, in de middag priesterwerk en de volgende dag nog even op de markt gaat staan verkopen, wat is zo iemand dan?

 

Volgens dit zwakke systeem (gebaseerd op karma en eigenschappen):

- In de ochtend een Shudra 

- In de middag een Brahmaan

- De volgende dag een Vaishya

Dit werkt dus niet!!!

 

Is het systeem gebaseerd op geboorte, dan kun je een persoon aanspreken.

 

Wanneer een Brahmaan schoonmaakwerk doet of op de markt gaat staan, kan een geleerd ontwikkeld persoon vragen: Pandietjie, wat doet u hier, dit is niet uw varna dharma of swa dharma. Met andere woorden, indien het ‘’kastensysteem’’ gebaseerd is op geboorte, kun je erop bouwen en vertrouwen.

 

Manu Maharadj zegt ook: Een Brahmaan mag in zware noodgevallen het werk van een Kshatriya of een Vaishya uitvoeren, maar nooit het werk van een Shudra.  Zodra zijn situatie zich herstelt, moet hij weer zijn eigen werk doen.   

 

De bedoeling van Heer Brahma is dat deze vier menselijke rassen samen, van uit hun varna dharma werken aan een gezamenlijk doel, en dat doel is verlossing.

 

Even ter info, de vier rassen:

 

1. Brahmaan

2. Kshatriya

3. Vaishya

4. Shudra

 

Er is ook wel sprake van Antyadj, een vijfde. Dit zijn mensen die primitief in de bossen leven.

 

Het systeem is dus eerst gebaseerd op geboorte en dan op daden.

 

 

6. Komt Hanuman of Durga werkelijk op een persoon?

 

Het meest belachelijke wat ik ooit heb gehoord sinds mijn 31 jarige ervaring als pandit. Dit soort beweringen noem ik pas echt het beledigen van bhagwaan. Personen met zulke uitspraken over zichzelf scoren alleen bij letterlijk dom volk.

 

Durga, Hanuman, Shiva of Vishnu, het maakt niet uit, ze zijn allemaal gedaanten van de almachtige Parmaatma. Deze personen beweren dus dat bhagwaan op hun komt, ze doen dan heel raar en maken satanische bewegingen.

Het lijkt op de symptomen van een psychische stoornis.

Meestal is er sprake van aanstellerij en aandacht trekkerij.

Er zijn volgens mij drie redenen waarom deze personen dat doen:

- Psychische stoornis

- Letterlijk de boel belazeren

- Een combinatie van een stoornis en aanstellerij

 

Soms komt het wel eens voor dat door veel bhakti een energie chakra open wil gaan of al open is in het lichaam, de desbetreffende persoon kan hier absoluut niet mee omgaan en begint dan raar te doen.

 

Personen die werkelijk met god en dus ook met bhakti bezig zijn in combinatie met een rein leefwijze vertonen nooit zulke belachelijke vertoningen.

 

Als de kracht van God in u sterk begint te worden, dan wordt u daar alleen maar een beter mens van. Uiteindelijk kunt u zelfs in staat zijn om anderen te helpen met deze gegeven kracht.

 

Uw ziel is een deel van God. God is Paramaatma en u bent een Aatma.

Hoe meer bhakti, hoe meer zuiverheid van lichaam en geest en hoe meer kennis over dharma.

De voedsel van Aatma is bhakti.

 

Het is een feit dat personen met zulke beweringen totaal geen dharmiek kennis hebben. Ook degenen die erin trappen moeten meer gaan werken aan hun geestelijke ontwikkeling en godsdienstkennis.

 

Wanneer er een Bhoet, Preta of Pishach (verschillende soorten spoken) het lichaam betreedt van een mens, dan kan het wel zo zijn dat de symptomen die deze mensen vertonen, hetzelfde zijn.

Er staat exact beschreven welke symptomen iemand vertoont wanneer hij/zij echt een spook in zijn /haar lichaam heeft.

 

Mijn advies: Kijk uit voor dit soort vals volk!!!

 

7. Vanaf wanneer tellen na sterfte?

 

Het is de gewoonte dat men telt vanaf de crematie.Toch is het advies in de heilige geschriften, om te tellen vanaf de sterfdatum.

De nabestaanden laten helaas de overledene liggen zolang zij dat willen. Een ware gelovige doet wat in de shastra's staat. Na het overlijden mag de persoon maximaal twee dagen blijven liggen. Het is beter om de overledene zo snel mogelijk te cremeren. Vandaag dood, morgen laten zien, en de dag daarop crematie. Dit zou het beste advies zijn.

 

Bij panchak mag men langer wachten, maar het is geen vereiste, een panchak shanti is ook mogelijk.

 

Kinderen ouder dan 27 maanden worden verbrand. Kinderen jonger dan 27 maanden moeten worden begraven.

 

Bij een volwassen persoon is dus de sterfdatum, de dag waarop men moet beginnen met tellen.

 

 

8. Een dhoti mag niet genaaid zijn.

In de varaha Puraan zegt heer Vishnu tegen Lakshmi mata:  Degene die met een genaaid dhoti voor mij buigt, is een zondaar. 

In de Haariet smriti staat: NA KOERYAAT SANDHIETAM WASTRAM DEWKARMANI BHOEMIEP.

Met een genaaide kledingstuk mag men geen puja uitvoeren.

Hieronder vallen vandaag letterlijk de genaaide dhoti's (lendendoeken) en de zelf gemaakte koerta's.

Zo wel de Dhoti als de bovenkleding horen niet genaaid te zijn maar volledig.

De bovenkleding hoort officieel dan geen koerta maar een Angocha (sjaal achtige) te zijn.

De priesters in Zuid India houden zich hier aan. 

 

In geen enkele shastra staat dat een priester een koerta moet dragen.  Daarom mag een priester dan ook gewoon een witte overhemd of een eigen ontworpen koerta dragen.  

 

Maar zowel de boven- als onderkleding mogen nooit genaaid zijn maar een geheel volledige katoenen stof. Dat is officieel het advies van de shastra's.

 

Tegenwoordig kan men dhoti's kopen die genaaid zijn, zogenaamd kant en klaar.

Het blijkt dus dat dit geheel in tegenstrijd is met de regels van de heilige geschriften.

Een zogenaamde kant en klare dhoti wordt dus niet aangeraden, hoe makkelijk het ook mag zijn.