De waarlijk grote mens zal nooit versagen een eens begonnen taak ten einde te brengen.

 

Op deze pagina kunt u elke dag zien welke dharmiek feestdagen aan de orde zijn en hoe ze gevierd moeten worden.

 

 

 

4 juli: Einde moel om 19.51 uur. Purnima vratam, Satyanarayan puja.

 

5 juli: Volle maan om 06.44 uur. Maansverduistering niet zichtbaar in de Benelux, Guru purnima.

 

Guru Purnima: Een Goeroe is een noodzaak.

 

Goeroe wil eigenlijk zeggen: hulp van buiten af.

Hulp van buiten af is onontbeerlijk.

 

Met behulp van een Goeroe worden de mogelijkheden van de ziel gestimuleerd. Geestelijk leven ontwaakt en de mens wordt uiteindelijk heilig en volmaakt.

Dit is niet mogelijk door het lezen van boeken. Alleen een andere verloste ziel kan het je geven. Boeken lezen leidt wel tot een scherpe intellect maar niet tot geestelijke ontwikkeling. Vaak horen we mensen spreken die veel hebben gestudeerd. Dat klinkt dan ook heel indrukwekkend maar wanneer we kijken naar het geestelijke leven van zo een persoon en naar zijn handelingen dan zien we dat hij daarin te kort schiet.

Een andere geschikte geest is nodig om hem hierbij te helpen.

 

Goe = duisternis en roe = verlichting.

De mens die in staat is ons tot geestelijk ontwaken te brengen, noemen we een goeroe.

Zo iemand moet het vermogen bezitten geestelijke kracht over te dragen.

Zo een persoon is ook in staat om te beoordelen wie een geschikte shisya (leerling) kan zijn.

 

Als iemand zich uitmaakt voor allesweter en een persoon die iedereen kan helpen, is hij absoluut niet geschikt als goeroe. Ook iemand die vrouwen graag als leerling wil, is een gevaar.

De heilige geschriften zeggen: STRINAAM PATIR EEW GOEROE.

Haar echtgenoot is haar goeroe, deze moet wel hier geschikt voor zijn.

 

Iedereen denkt een leraar te kunnen zijn. Kijk uit!!!

 

Op deze dag verscheen bhagwaan Vishnu als Vyas devjie.

Iedereen respecteert vandaag zijn Guru.

 

Tulsidasjie schrijft: BANDAOE GURU PAD KANJA, KRIPA SINDHOE NAR ROEP HARI.

BANDAOE GURU PAD PADAM PARAAGA, SOERUCHI SOEBAAS SARAS ANURAAGA.

 

De bekende Hanuman chalisa begint met: SHREE GURU CHARAN SARODJA RADJE, NIEDJ MANOE MOEKOEROE SOEDHAARIE.

 

KRISHNAM VANDE DJAGAT GURUM.

 

GURURBRAHMA, GURURVISHNU, GURURDEVO MAHESHVARA etc.

 

Er zijn genoeg mantra's en verzen waaruit duidelijk blijkt dat de verering/respect van de Guru een pure noodzaak is.

 

Bij Guru puja vereerd men God als goeroe in de persoon.

Men aanbid op deze manier gyaan en Brahma gyaan.

 

Vyasjie verdeelde de veda's in vier. Hij schreef ook de Brahmasoetra, Mahabharata en de 18 Purana's.

 

Alle kennis die aanwezig zijn in heilige boeken, ook van andere godsdiensten zijn uiteindelijk afkomstig van bhagwaan Veda vyaasjie.

 

Alles wat op mijn site staat is ook afkomstig van Vyas bhagwaan. Mijn site is dus een letterlijke kopie van de kennis van Vyasjie.

 

Bhagwaan Vyas vereren op deze volle maan is gelijk aan puja's van alle andere 11 volle manen.

 

Deze purnima geeft ons de mogelijkheid alle heiligen en Rishi's te respecteren door wie wij vandaag kennis uit hun heilige boeken tot ons kunnen nemen.

Door vandaag ook de heilige Rishi's te respecteren wordt men gezegend en verlost van de Rishi rien (schuld).

 

Deze volle maan leert ons discipline, eenvoud en geeft ons vrede en gelukzaligheid.

 

8 juli: Begin Panchak om 09.00 uur.

 

12 juli: Begin moel om 04.47 uur.

 

13 juli: Einde Panchak om 07.43 uur.

 

14 juli: Einde moel om 10.36 uur.

 

16 juli: Kaamda 11 vratam.

 

18 juli: Shani pradosha vratam.

 

19 juli: Maandelijkse shiva raatrie.

 

20 juli: Somvati Amavasya, nieuwe maan om 19.33 uur. Pitri puja/deva puja.

 

21 juli: Begin moel om 16.59 uur.

 

23 juli: Einde moel om 14.13 uur.

 

25 juli: Naag panchami. Shree Kalki jayanti.

 

Shree Kalki jayanti.

Het duurt nog honderdduizenden jaren voordat deze avtaar plaats vindt. Maar toch wordt elk jaar Kalki jayanti gevierd.

In de vedische astrologie en hindu shastra's staat exact beschreven wanneer deze zal plaats vinden.

Zo was het ook vroeger met Ramnavmi en Krishna janam astamie. Deze werden ook duizenden jaren van tevoren gevierd voordat het plaats vond.

 

In de namiddag wordt bhagwaan Vishnu vereerd in de vorm van Kalki.

 

 

Naag Panchami.

In de purana's staat geschreven dat Sheshnaag de wereld draagt, Vishnu bhagwaan op deze duizendkoppige Sheshnaag slaapt, en Shiva bhagwaan een slang heeft om zijn hals. Verder is het ook bekend dat Lakshman een incarnatie is van deze ''slang''. In de veda's wordt een slangen puja geadviseerd.

 

Dus als we goed nadenken staat er geschreven dat God slaapt op een slang en dat God ook een slang heeft om zijn hals.

 

Mensen, het moet heel logisch zijn om te beseffen dat hier geen sprake is van een letterlijke slang. Geen slang uit het bos.

Het bewijs is dat deze ''slang'' ook avtaar (een lichaam accepteren uit eigen wil) neemt.

Indien deze slang avtaar neemt dan is deze slang een godheid, m.a.w. de Almachtige in de vorm van een slang.

 

Waarom in de vorm van een slang?

De slang symboliseert:

- Kaal = de tijd

- Koendalini shakti 

- Welvaart en rijkdom

 

De wereld wordt dus gedragen door de tijd.

 

 

Slangenverering is een noodzaak binnen het hindoeïsme daarom heb je ook twee keer per jaar Naagpanchami.

 

Op Naagpanchami worden slangen aanbeden. Dit kan ook in de vorm van een touw met zeven knopen of een vijfkoppige slang, gemaakt met inkt van haldi en chandan. Een beeld van een slang is ook een goede optie.

Aan de slang wordt ook melk gegeven.

Men maakt gebruik van de mantra: ANANTAM, WASOEKIE, SHESJAM, PADAMNAABHAM, CHAKAMBALAM, KARKOTAKAM, TAKSHAKAM NAMO NAMAH.

 

 

Veel problemen in een mensenleven ontstaan ook door slangen. In uw geboortehoroscoop kan ik zien of bij u ook hier sprake van is. Om deze problemen  weg te werken wordt in de shastra's een slangenpuja geadviseerd. U kunt een geboortehoroscoop laten maken en indien nodig ook een slangenpuja laten uitvoeren.

 

27 juli: Go swami Tulsidas Jayanti.

 

Goswami Shree Tulsidas jayanti.

 

Vandaag wordt de auteur van de Ramcharitmanas (Tulsi Ramayana) herdacht.

Gosvami Tulsidasjie (1497 - 1623) werd geboren in een Brahmaanse familie.

Zijn vader heette Aatma raam doebe en zijn moeder Hoelsie. 

Na 12 maanden zwangerschap werd hij geboren. In plaats van huilen na de geboorte zei hij RAAM. Tulsidasjie werd geboren met een volledig gebit.

Zijn moeder stierf enkele dagen na de geboorte.

 

De naam van zijn Guru was Narharidas, ook bekend als Shree Narharya aanandajie.

Tulsidasjie was een ideaal leerling. Hij begreep alles heel snel en had een zeer scherpe geest en verstand.

 

In het jaar 1526 trouwde hij met Ratnavali.

Hij hield ontzettend veel van zijn vrouw.

Op een dag ging zijn vrouw met haar broer naar haar zieke vader. Tulsidasjie kwam daar ook.

 

Zijn vrouw vond dit niet leuk en zei: ALS DE  VERLANGENS DIE JIJ HEBT VOOR DIT LICHAAM, BESTAANDE UIT VLEES EN BOTTEN, ZELFS VOOR DE HELFT VOOR GOD WAS GEWEEST, DAN HAD JIJ VERLOSSING GEHAD.

 

Deze uitspraak raakte Tulsidasjie enorm en hij vertrok vandaar om op zoek te gaan naar bhagwaan Shree Raam.

 

In het jaar 1550 woensdag en op een nieuwe maan verscheen bhagwaan Shree Raam voor hem als kind.

Met behulp van Hanumanjie werd hij gezegend door bhagwaan Shree Raam.

 

Uiteindelijk kreeg hij in een droom van bhagwaan Shankar  de opdracht de Ramayana in dichtvorm en in zijn eigen taal te schrijven. Bhagwaan Shankar verscheen na de droom samen met Parvati voor hem en zegende hem met de bevestiging dat zijn Ramayana even krachtig en effectief zal zijn als de Samveda.

 

In het jaar 1574 begon hij op Ramnavmi van dat jaar met het schrijven van de Ramcharitmanas. Na twee jaar, 7 maanden en 26 dagen was hij klaar met het schrijven van de Ramayana.

 

De jaloerse priesters van die tijd wilden de waarde weten van zijn Ramayana. Zij plaatsten voor bhagwaan Wishwanatha (Shiva) de Veda's, daaronder de shastra's, daaronder de purana's en onder al deze heilige geschriften de Ramcharitmanas (Ramayana) van Tulsidasjie.

Toen zij in de ochtend weer de mandir (tempel) deuren open deden, zagen zij en alle anderen dat de Ramcharitmanas boven op de Veda's lag.

Alle priesters hebben toen om vergiffenis gevraagd en bogen voor de voeten van Goswami Tusidasjie.

 

Op een avond werd hij lastig gevallen door Kaliyuga in gedaante. Tulsidasjie nam Hanuman swami in gedachten. Hanumanjie adviseerde hem om een gebeden boek te schrijven. Tulsidasjie schreef toen de WINAYA PATRIKA.

Hierdoor werd hij verlost van Kaliyuga en nogmaals gezegend door bhagwaan Shree Raam.

 

in het jaar 1623 op een zaterdag in de maand Shraavan verliet hij zijn lichaam tijdens het chanten van de Raam naam.

 

TULSIDAS RAMAYAN HIE NAHIE KARTE PARCHAAR,

KALI KE KOETIEL DJIVA KO, KO KARTE NISTAAR.

 

Tulsidas sada hari chera, ki jai naath hridaya mah dera.

 

30 juli: Pawitraa 11 vratam, begin moel om 04.10 uur.