Dyotish Rahasyam betekent: het geheim van het goddelijke licht. Dit is het licht van de Vedische astrologie. 

 

Vedische astrologie is de oudste manier van toekomst voorspellen op een wetenschappelijke manier.

 

Bij de Vedische astrologie staat de mens centraal in de kosmos.

 

Naast Vedische astroloog ben ik ook nog spiritueel begeleider en hindoe priester.

 

Door heel veel bezig te zijn met yagya's, puja's, djaap en dhyaan heb ik krachten verworven. Hiermee begeleid, adviseer en help ik mensen.

 

Zoekt u innerlijke rust, begeleiding bij yagya's, puja's en sanskaars, wilt u informatie over dharma, dan ben ik zeker een persoon die u daarbij kan helpen.

 

Indien u last heeft van zwarte magie of u wordt lastig gevallen door spoken, geesten en natuurgeesten dan zijn er ook zeer krachtige yagya's en soorten shraaddha's om u hiervan te verlossen.

 

Wilt u dat iemand serieus naar u luistert, u eerlijk behandeld en alles doet om u zo goed mogelijk te helpen, reageer dan zeker!

 

Ik reik u de hand en u komt verder.

De heilige geschriften van het hindoeïsme leren ons dat het onze plicht is anderen te helpen en goed te doen in de wereld. Alles heeft te maken met karma. De Vedische astrologie is hier op gebaseerd.

 

Is het niet een groot voorrecht God te mogen dienen door onze medemensen te helpen? Ja, zeg ik. 

Dit antwoord is een verrijking die het hindoeïsme geeft aan andere religies waar het samen mee moet leven.

 

Tijdens het uitvoeren van een yagya waarbij offers worden gebracht in het vuur, wordt er gezegd: IDAM NA MAM. Dit betekent letterlijk: dit is niet van mij. Dus tijdens het uitvoeren van een yagya worden we gestimuleerd om te onthechten.

 

Door onthechting zullen wij in de werkelijkheid komen te verkeren en die werkelijkheid is God, hij is onze eigen ware natuur en hij is altijd in en met ons.

 

Hij is de ziel van het heelal, hij is onsterfelijk; hij leidt het al; hij is alwetend, aldoordringend, de beschermer, de eeuwige heerser. Geen ander is in staat de wereld te besturen. Hij, die bij de aanvang der schepping Brahma projecteerde en de Veda's openbaarde, tot die stralende wend ik mij om verlossing.

Ik denk dat er mensen zijn die geven zonder de pijn ervan te kennen.  Deze mensen zoeken ook de vreugde er niet van. Zij zijn bij het geven totaal niet bewust van hun deugdzaamheid. Via zulke mensen werkt God.

 

Mijn werk is het doel van mijn leven en mijn heilige plicht.