Niemand is volmaakt, en ik ben daar het perfecte voorbeeld van.

                                      Aacharya Pandit Aasarphi Pandey

 

 

Gezondheid is het grootste geschenk, tevredenheid de grootste rijkdom, trouw de beste relatie.

                                          Siddhartha Gautama Boeddha.

 

Lekker eten, goed slapen, intens liefhebben, veel reizen, hard dansen, muziek luisteren en goed voor jezelf zorgen....luister naar jezelf en doe wat goed voelt.

                                                    Healthy mantra

                                                     

Als eerste schiep hij de Veda's, toen het vuur, toen de koe en daarna de Brahmanen. 

 

Deze vier zijn dan volgens zeer oude Hindoe geschriften de basis van het bestaan van het leven  hierop aarde.

 

 

Een gouden munt is de logo geweest van mijn grootvader, m.a.w. hij liet zichzelf Aasarphi Pandit/-baba noemen. Een pandit met een waarde van een gouden munt. Zijn echte naam was: Chiranjiva Pandey.

 

De naam van mijn vader was: Harinarayan Asarfi Pandey.

 

Ook de vader van mijn moeder had een Brahmaanse afkomst. Zijn naam was: Ram Ratan Debi Tewari. 

 

                          En hieronder sta ik: Soenderpersad Aasarphi/Asarfi Pandey.

 

                                                                      Pandit Asarfi.

                                       De naam Pandit Asarfi bestaat nu minstens 105 jaar.

 

De 6 soorten van geluk op de wereld zijn: een goede gezondheid, niet met dwang in het buitenland leven, geen schulden, contacten met goede personen, leven van je eigen werk en leven zonder angst.

 

                                                          Mahaatma Vidur 

 

 

 

                                           Gyaan giraa go tiet adj, maya man goen paar

                                      soo ie sat chit aananda ghan, kar nar charit oedaar.

 

                                                               Go swami Tulsidas jie

 

Hij die boven het verstandelijk vermogen is, niet volledig door iemand geprezen kan worden en ver stijgt boven de zintuigen, zonder geboorte en dood is, ver hoog staat van de wereldse begoocheling en zelfs boven onze geest en zintuigen, die ware met gelukzaligheid genoemde Almachtige speelt een rein menselijk spel.

 

 

                                               Aacharya Pandit Aasarphie Pandey:

 

De mens die nog wordt beledigd ondanks zijn goede daden, is enorm gezegend. 

 

De vrucht van alle meditaties, puja's, yagya's en tantra's moeten leiden tot Goddelijke liefde in uw hart. Degene die dit geheim begrijpt, heeft ware kennis van de heilige geschriften. 

 

Sab sadhan ko ek phal djehien djaanyo so djaan, djoon tjoon man mandir bashien Raam dhare dhanoe baan.

 

Praat niet over een ander, beschuldig een ander niet vals. Een valse beschuldiging kent geen boetedoening. De tranen van de persoon die vals wordt beschuldigd, vernietigt de kinderen en rijkdom van degene die vals beschuldigde. Padma Puraan, 55/35.

 

Wanneer slechte personen met scheldwoorden goede personen beledigen en kwetsen, zullen zij uiteindelijk zelf het slachtoffer worden van hun scheldwoorden. Rigveda, 5/12/5.

 

Een zaad planten in onvruchtbare aarde, melk gieten in een kapotte kom, een vuuroffer in as en een gift/daan geven aan een ongeleerde Brahmaan hebben geen enkel goed resultaat. Skanda Puraan, dialoog van Soetanoe en Narada, 12.

 

 

NA ME BHAKTA PRANASHYATIE.  Mijn bhakta/devoot zal nooit vernietigd kunnen worden.
NA ME BHAKTA PRANASHYATIE. Mijn bhakta/devoot zal nooit vernietigd kunnen worden.

 

Een familie waar een ware devoot (gyaanie bhakta) in geboren wordt is groot, rein, wereld vereerd en zeer zuiver.

 

Degene die zich laat beïnvloeden door anderen zonder uit te gaan van eigen verstand en eigen ervaring, zal nooit ver komen op deze wereld.

 

Als iedereen een keer tot stof zal wederkeren, waarom iemand dan bewust pijn doen?

Een ware Dharmaatma heeft niemand nodig, juist de wereld heeft hem/haar nodig.

  

Een Gyaanie (geleerde) ''brult'' als een leeuw, Rigveda, 1/64/8.

 

Wees niet bang en blijf je plicht uitvoeren, Yayurveda, 1/1/23.

 

Degene die yagya's uitvoert of laat uitvoeren, verwerft bijzondere reine krachten, Rigveda, 1/83/03.

 

 

Wanneer een Guru of Pandit uit angst of hebzucht niet de waarheid vertelt, zal dat geheel in het nadeel zijn van de Dharma.

 

Roem blijft niet voor altijd, ook respect niet. Er zullen zwarte vlekken komen op een vlekkeloze roem en op een reine respect. Word dus niet hoogmoedig bij het horen van uw grootheid en roem en wordt niet verdrietig bij het horen van beledigingen.

 

 Alleen personen die enorm zijn gezegend door bhagwaan/Parmaatma vanwege hun dharmiek leefstijl, zijn in staat om u enorm te kunnen helpen.

 

 

 

Alleen een echte Vishnu bhakta kan u helpen om gelukkig te worden. Dit ook wanneer u zult meewerken.

 

Het is de liefde ergens voor wat de mens dagelijks kracht geeft om zijn handelingen goed uit te voeren.

 

                                        Aacharya Pandit Aasarphie Pandey.