Shree Raam geeta.

 

In de Ramayana van Tulsidasjie komt er een stuk voor waarin Heer Raam zelf vertelt wat hij goed vindt en wat hem zeer bevalt.

Als de Bhagvadgeeta het lied van de Almachtige Shree Krishna is omdat het door hem is gezongen voor Arjuna, m.a.w. omdat het rechtstreeks uit de mond van bhagwaan Shree Krishna komt, dan is dit gedeelte van de Ramayana, Raam geeta omdat het rechtstreeks uit de mond van bhagwaan Shree Raam komt.

 

Op een dag riep Shree Raghunathjie zijn Guru Vasistha, Brahmanen en andere bewoners van de stad bijeen. Toen zij allen waren gekomen en zaten, toen begon Shree Raam (hij die zijn devoten verlost uit het rad van geboorte en dood) te spreken:

 

Heel interessant, eerst iedereen bij elkaar  roepen en dan vertellen wat je wilt. Het feit dat de Heer iedereen bij elkaar roept wil al zeggen dat hij zeer belangrijke mededelingen heeft. Zo belangrijk dat hij zelfs zijn Guru en andere geleerden erbij wilt. Laten we afwachten over wat Parmaatman Shree Ram te vertellen heeft.

 

O alle bewoners van de stad, luister naar mijn woorden. Ik zal spreken zonder hoogmoed, onrechtvaardigheid en egoïsme. Daarom kun je zonder angst of twijfel met aandacht luisteren naar mij. Indien het je bevalt, handel er dan ook naar.

 

Een ware spreker heeft ook geen hoogmoed en neemt altijd afstand van onrechtvaardigheid. Er is totaal geen sprake van egoïsme bij hem. Als je de waarheid wilt vertellen omdat deze ook in je zit, dan is het logisch dat je geen egoïsme etc. hebt.

Het luisteren naar zo iemand wordt dan ook veel fijner en makkelijker. Er is dan namelijk sprake van VRIJHEID.

Uit de woorden van Heer Raam blijkt duidelijk dat God niets wilt verplichten aan een mens. Vandaar dat de mens een vrije wil heeft.

 

Degene die mijn opdrachten accepteert en uitvoert, is mijn ware aanbidder en geliefde. O broeders! Indien ik iets onrechtvaardig zal zeggen, vergeet dan uw angst en houd mij tegen.

 

God (als Raam in de Ramayana) zegt hier duidelijk dat die personen mijn ware aanbidders zijn, die naar mijn woorden luisteren en ze ook toelaten in hun leven. Geen personen die dus alleen maar offers brengen en daarna doorgaan met hun verkeerde leefstijl. Er zijn erg weinig hindoes tegenwoordig die aandacht besteden aan de leer van Shree Raam bhagwaan. Maar graag zingen ze wel bhajan en reciteren ze zijn naam. Ondanks dat blijkt uit het bovenstaande duidelijk dat zulke mensen niet de ware aanbidders/volgelingen zijn van Heer Rama.

Als goede koning zegt de Heer, dat je hem gerust mag tegen houden indien hij iets verkeerds zal zeggen. Democratie blijkt dus niet iets alleen van deze tijd te zijn.

 

Shree Raam zegt: door een zeer sterke lot krijgt een ziel het menselijk lichaam. Alle heilige geschriften vertellen ook dat dit lichaam (van de mens) zelfs door de goden zeer moeilijk te verkrijgen is. Het is een huis waarin men verschillende dharmische activiteiten kan verrichten met een deur die naar verlossing leidt.

 

Alle zielen zijn hetzelfde, de lichamen verschillen. Vandaar dat men zich pas kan verlossen uit het rad van geboorte en dood, wanneer de ziel een menselijk lichaam draagt. Alleen de mens heeft  verantwoordelijkheden en plichten op deze wereld. Geen enkel ander lichaam verder.

Interessant is het verder dat God zelf verteld wat ware geluk is en hoe de mens moksha (verlossing) kan bereiken. Wanneer de ziel een menselijk lichaam draagt, staat hij voor drie deuren: de hemel, de hel en verlossing. De keuze is aan de persoon zelf.

 

Wanneer de persoon niet gebruik maakt van deze zeer bijzondere kans om verlossing te krijgen, zal hij veel ellende ondergaan in hellen en zal hij stotend met zijn hoofd alleen maar spijt hebben. Zonder zijn eigen fout in te zien, zal hij de tijd, karma en God de schuld geven.

 

Het is werkelijk de kans van uw leven om nu het ware zuivere geluk en - liefde te krijgen. Herken God in uzelf, laat hem toe in uw leven, aanbid hem/haar met veel liefde en u zult de ware vrede ervaren.

Wanneer men toch kiest voor wereldsgenot op een verkeerde manier en de vruchten daarvan zijn niet positief, m.a.w. brengen meer ellende en pijn in het leven, dan krijgen God, de tijd of anderen de schuld. We hebben het vaak nooit zelf gedaan. Er kan u niets slechts overkomen als u dat ook niet moet krijgen. Iedereen kan u beschermen maar als  God wilt dat u ellende moet krijgen (door uw slechte karma) kan  niemand dat tegenhouden. Het is erg dom anderen de schuld te geven. Als je vooruit wilt komen in het leven, moet je vooral leren van je eigen fouten. De anderen krijgen toch wel wat ze moeten krijgen.

 

Deze onsterfelijke ziel blijft ronddwalen op vier manieren en in 8.400.000 levensvormen.

Er zijn vier manieren waarop een geboorte plaats vindt.

·      Andaj: via een ei.

·      Swedaj: via zweet.

·      Djaraajoedj: zoals bij de mens of andere zoogdieren, m.a.w. er komt een heel lichaam uit.

·      Oedbhijja: vanuit de aarde.

 

Zolang de ziel geen verlossing krijgt blijft hij op de vier manieren geboren worden en zal hij verschillende lichamen blijven dragen.

Dus al het leven wat uit een ei komt heeft dezelfde ziel als die van u. Alleen u heeft een menselijk lichaam.

Alles wat uit zweet wordt geboren ook. Denk aan vliegen, wormen en insecten.

 

Paarden, koeien en varkens, allemaal hebben dezelfde ziel.

Alles wat uit de aarde geboren wordt door de aarde te ‘’verscheuren’’, heeft ook dezelfde ziel als die van u. Hierbij moet u denken aan bomen, planten en zelfs grassoorten.

De zielen zijn hetzelfde maar de lichamen verschillen. Hopelijk begrijpt u nu de waarde van een menselijk lichaam. Zie in dat deze niet alleen maar bedoeld is voor sexuele genot, het genot van eten, drinken en slapen of ander wereldse rijkdom. Al deze manieren van genot krijgt de ziel ook in andere lichamen. Het genot van bhakti, de kennis van dharma en de bijzondere ervaringen van yoga en bhakti yoga is alleen maar te verkrijgen via het menselijk lichaam. Wanneer de ziel dit lichaam draagt, heeft het volledig de mogelijkheid om zich te verlossen van de vier manieren (van geboren worden) en de 8.400.000 levensvormen.

 

Shree Raam zegt verder: wanneer een mens dus niet dharmiek is, zich niet richt tot de dharma, niet het pad van de dharma bewandeld, is hij gelijk aan een dier. DHARM HIEN NAR, PASOE HIE SAMAANA.  

 

De mens die niet op de juiste manier gebruik maakt van het menselijk lichaam, m.a.w. door een slechte leefwijze geen verlossing krijgt, is een onderontwikkeld persoon en vergelijkbaar met iemand die zelfmoord pleegt.

Iemand die zelfmoord pleegt, heeft geen recht op een crematie volgens de meest zuivere Hindoe leer.

Natuurlijk blijft toch de keus altijd vrij. Het is jouw leven en jij mag het bepalen!

 

  

Indien u hier en ook na de dood geluk wilt ervaren, luister dan naar mijn woorden en houdt het stevig vast in uw hart. O broeders, de weg van mijn bhakti is eenvoudig en de gever van alle gelukzaligheid. De Purana’s en de veda’s hebben deze bezongen.

 

Heel duidelijk allemaal. God Raam zegt dat zijn bhakti de bron is van alle geluk op deze wereld en ook zelfs na de dood. Door zijn bhakti kan men alles krijgen. Het is zelfs mogelijk om de chakra’s in het lichaam te openen via Raam bhakti. Hierdoor zal men in staat zijn anderen te kunnen helpen. Niets in het heelal is groter, sterker of beter dan Raam bhakti.

 

Er is maar één goede zuivere daad op deze wereld. Dat is: met geest, woord en daad de voeten aanbidden van Brahmanen. Degene die zonder valsheid de Brahmanen aanbidt, maakt de goden en muni’s tevreden.

 

Volgens bhagwaan Shree Raam is het aanbidden, respecteren van heilige Brahmanen eigenlijk de enige goede zuivere daad op deze wereld. Heilige Brahmanen bevatten goddelijke kennis en zijn gezegend met Raam bhakti. Zij ondergaan veel ellende in hun leven tijdens het verspreiden van de goddelijke boodschap. In de Mahabharata is 1 van de namen van Heer Vishnu BHAGWAAN BRAAHMAN PRIYA, de God die heilige Brahmanen zeer lief heeft. Door deze Brahmanen te aanbidden, wordt God vanzelf tevreden over u. Heilige Brahmanen verspreiden de ware dharma in elk omstandigheid. Dit doen zij uit liefde voor bhagwaan en omdat Parmaatman het ook van hun verlangt. Het is hun voornaamste taak.

 

Bhagwaan shree Raam heeft zelf ook altijd ontzettend veel respect getoond voor Brahmanen. Dit alles schrijf ik niet omdat ik zelf ook een Braahman ben, maar vooral omdat Heer Rama dit zegt in de Ramayana.

Een Brahmaanse priester uitnodigen en beledigen, bereid zijn om hem te slaan, of een datum afspreken maar daarna niet meer reageren, zijn dus zeer grote zonden.

Men moet blij zijn wanneer een heilige Braahman wat geld (na een dienst) van hem accepteert. Zijn goddelijke kennis en zijn hulp bij het begeleiden is eigenlijk onbetaalbaar.

 

Er is sprake van 4 soorten Brahmanen in de shastra’s:

1.            Braahman

2.            Dvija

3.            Wipra

4.            Shrotriya Braahman.

Deze vier soorten heb ik uitgebreid beschreven in mijn boek: de waarheid als enige oplossing.

 

Alle heilige geschriften zijn geschreven door Brahmanen, alle kennis over godsdienst en over spiritualiteit hebben hun oorsprong bij de heilige wijze Brahmanen van heel vroeger in India. Zelfs kennis over yoga, ayurveda en wetenschap vinden hun basis bij de oude geleerde Brahmanen in Bharat varsha. Dit staat ook in de Manu smriti.

De wereld van vandaag heeft haar vooruitgang van de technologie te danken aan de duizenden jaren oude kennis van de heilige Brahmanen uit India. Immers, het decimale stelsel is daar ontdekt door de Brahmanen.

In dezelfde Ramayana staat: WIPRA DHENOE SOER SANTA HIET LIENHA MANOEJ AVTAAR….. De Here God nam een gedaante van een mens voor de Braahman (wipra), de koe, de goden en Santa (de ware devoten).

 

Ik heb nog een verborgen mening. Deze vertel ik met gevouwen handen aan u allen. Zonder verering van Shankar jie kan men nooit mijn bhakti ontvangen.

 

Shree Raam benadrukt hier het belang van Shiva bhakti en zijn grootheid. Hij wilt eigenlijk zeggen dat Shiva een andere gedaante is van hem (als vernietiger). Hari (Vishnu) en (Shiva) Har zijn één.

Als je God maar als 1 gedaante accepteert of alleen als onzichtbaar, dan beperk je hiermee de grootheid van God.

Hij heeft ontelbare perfecte en ontelbare geen perfecte vormen. Zowel onzichtbaar als zichtbaar is hij, hij is alles.

 

Tulsidasjie aanbidt Heer Rama, Krishna en Shiva, wetend dat zij allen gedaanten zijn van 1 absolute oerkracht.

Wanneer men Shiva ziet als een halfgod en zijn bhakti afwijst, zal men nooit ware zuivere Krishna of Raam bhakti ontvangen.

Shree Raam zei dit met gevouwen handen aan de aanwezigen. Met gevouwen wilt zeggen: aub, dit is waar, een pure noodzaak, het komt recht uit mijn hart. Ook heeft Heer Vishnu in zijn incarnatie als Shree Raam, Shankar Shiva linga geplaatst en aanbeden. Een avtaar geeft en leert ons altijd het juiste.

 

Verder vertel ik u over de weg van bhakti. Er is geen enkele moeite of inspanning hierin nodig. Geen enkele yagya, djap, tap of vrata is nodig. Een eenvoudig karakter, geen innerlijke valsheid en tevreden zijn met wat je hebt is alles wat je nodig hebt om bhakti te krijgen.

 

Precies, Ishvar toelaten in je leven maakt vanzelf een goed mens van je. De bovengenoemde eigenschappen ontstaan dan ook vanzelf in je.  Je kunt zoveel vrata en puja houden als je wilt, maar innerlijke valsheid zal ervoor zorgen dat niets geaccepteerd wordt door de Heer.

Wat bhagwaan Shree Raam probeert te vertellen is: om mijn bhakti te krijgen hoef je nauwelijks een inspanning te verrichten, maar voor slechte daden of overbodige wereldse bezittingen moet men veel inspanningen verrichten. Uiteindelijk heeft ie er daarna alleen maar meer ellende aan over gehouden. Al duurt het soms lang dat velen hier achter komen.

 

Na het luisteren van de woorden (die gelijk zijn aan nectar) van Shree Raamchandra jie, raakten allen de voeten aan van de Heer (die een ‘’huis’’ is van medelijden). Zij zeiden allen: O Heer der medelijden, U bent ons moeder, vader, Guru, broeder en eigenlijk alles en zelfs meer geliefd dan ons leven.

 

Ook u heeft kunnen lezen wat bhagwaan Shree Raamchandra jie allemaal heeft gezegd.

Raak in uw gedachten ook zijn voeten aan en offer ook uzelf aan hem. Accepteer hem als uw ware moeder, vader en broeder. Heb hem meer geliefd dan uw eigen leven. Een niet in woorden uit te drukken vrede en innerlijke gelukzaligheid zult u ervaren.

 

O Raam jie, U verdrijft de ellende van degenen die tot u komen. U bent degene die in elk omstandigheid onze belangen behartigd.  Ouders onderwijzen hun kinderen, maar ondanks dat denken ze ook aan hun eigen voordeel. Daarom zullen ook zij nooit datgene vertellen wat u ons heeft verteld.

 

Velen denken dat hun ouders het allerbeste met hun voorheeft. In het algemeen is dat ook zo. Maar uw ouders zijn ook mensen, dus ook sterfelijk. Ook zijn zij niet perfect en ook zij worden onderhouden door God. Ouders vertellen dus ook alleen vaak wat in hun eigen voordeel is. De woorden van Parmaatman zijn zuiver, zijn leer is met liefde verkondigd (zonder eigen voordeel). Shree Raam (God) heeft het beste met u en uw ouders voor. Luister dus naar hem en laat zijn leer toe in uw leven.

 

O vijand van de demonen! Er zijn er maar twee die zonder redenen anderen op deze wereld een dienst bewijzen, m.a.w. iets voor anderen doen. U en uw aanbidder. De rest is iedereen op deze wereld een vriend van eigen voordeel. Zelfs in hun dromen hebben zij geen goddelijke liefdadigheidsgevoel.

 

Je hebt innerlijke demonen en ook demonen om je heen. Innerlijke demonen zijn woede, jaloezie, haat, lust en hebzucht. De demonen om je heen zijn de slechte mensen waar de wereld van barst.  Shree Raam is een vijand van deze demonen, hij vernietigd hen.

Iedereen op deze wereld heeft de instelling: voor wat hoort wat. Een ware aanbidder van de Heer functioneert voor hem, uit zijn liefde. Hij hoeft niets terug van de wereld. Net als Goswami Tulsidasjie, de auteur van deze Ramayana (Ramcharitmanas). Daarom schrijft hij ook in zijn gebedenbrief aan de Heer: moge alle liefde die ik had voor familie, vrienden, welvaart en al het andere op de wereld, overgaan in liefde voor U mijn Parmaatman Raam. Net zoals een schildpad al zijn ledematen onder zijn schild verstopt.

 

Probeer te helpen waar je kan, omdat:

-       Juist handelen voor de wereld, ware verering is van Ishwar.

 

 

 

                                                  Nodig mij uit voor een Ramayana lezing!

                                                              Bel of stuur een e-mail.