Velen vragen zich af of spoken/geesten wel bestaan.

Zolang iemand niet zelf iets met deze entiteiten heeft ervaren, denkt hij/zij vaak dat er geen sprake is van het bestaan hiervan.

 

In Hindoe geschriften is er sprake van Pitra lok, Deva lok enz. Er zijn dus andere werelden in het heelal met hun eigen aangepaste levensvormen.

 

In de Ramayana staat dat Ahie Ravana, Raam en Lakshman meenam naar Patal lok (onderwereld).

Dit staat ook in Sankat Mochan Hanuman Astak.

 

In de bekende Hanuman chalisa is er sprake van:

Bhoet pisaach nikat nahie aawé, mahabier djab naam soenawé.

 

 

Zwakke en sterke spoken zullen niet in de buurt komen van de persoon die de naam van de grote held Mahabier (Hanuman) laat horen.

 

Er is dus duidelijk sprake van het bestaan van spoken/geesten.

 

In de Veda's en Purana's wordt er geadviseerd om eten en drinken te geven aan de overledene en aan voorouders. Er is zelfs sprake van een Yama soekta en een Preta soekta, vedische gebeden die geadviseerd worden tijdens een crematie en de daarop volgende rituelen.

 

In de Garuda puraan en Atharva Veda wordt er uitgebreid gesproken over het leven na de dood, spoken, voorouders, entiteiten enz.

 

In de Bhagvadgeeta wordt er gesproken over Aatma (onsterfelijke ziel).

 

Alle levensvormen op deze wereld, hoelang of hoe kort ze ook leven, gaan een keer ''dood''.

De vraag is alleen, wat gebeurt er na de dood.

De wetenschap heeft nog steeds na vele onderzoeken geen duidelijk antwoord kunnen vinden op deze vraag.

 

 

In de Ramcharitmanas staat: NAR TAN SAM NAHIEN KAWNIEOE DEHIE. Het meest bijzondere lichaam wat een ziel kan dragen is het menselijke lichaam. Wanneer de Aatma eindelijk in een menselijk lichaam komt heeft het de mogelijkheid om zichzelf te verlossen.

Het menselijke lichaam is zeer moelijk te verkrijgen. Men moet hier veel, zeer goede daden voor doen.

Het is dus hierdoor duidelijk dat elk persoon die sterft, niet persé weer een menselijk lichaam hoeft te krijgen.

 

De vraag is nu, de periode na de dood en voor de reïncarnatie. Wat gebeurt er dan, of wat is men dan tijdens die periode?

Volgens de heilige Hindoe geschriften is er dan sprake (bij een ''normaal'' mens) van een bhoet-preta yoni.

Tijdens deze periode draagt de Aatma (ziel) een lichaam wat voor minstens 90 % uit lucht bestaat.

Volgens het Hindoeïsme moet men boeten voor zijn daden. Het enige wat met de persoon meegaat na zijn dood, zijn de goede- en slechte daden van hem.

 

Er is sprake van verschillende soorten hellen, hemels en verlossing, m.a.w. men leeft gewoon verder na de dood, maar dan in een ander lichaam.

 

In de shastra's staan uitgebreid rituelen (shraaddha) beschreven om de negatieve effecten van entiteiten te verzachten of weg te werken. Bij deze rituelen wordt er zelfs rekening gehouden met de spook zelf, ook hij wordt geholpen om verder te kunnen gaan.

Zonder twijfel is dus het bestaan van entiteiten geleverd.

 

Spoken/geesten worden BHOET of PRETA genoemd binnen het Hindoe geloof.

Heel simpel betekenen deze twee woorden: Dat wat vroeger was maar nu niet meer, het is gegaan.

Het zijn levensvormen geworden die voor een zeer groot gedeelte uit lucht/wind bestaan.

Zij moeten geholpen worden om verder te kunnen.

 

Na het overlijden van een persoon moeten er verschillende rituelen worden uitgevoerd zo dat hij of zij verder kan, in plaats van rond te dwalen.

Deze rituelen moeten zeer goed worden uitgevoerd met begeleiding van geschikte Brahmaanse priesters.

 

Een bhoet heeft standaard een ''menselijke'' vorm maar is ook in staat om andere gedaanten te nemen.

Een slecht mens wordt een slecht spook en een goed mens een zachtaardige spook.

 

Als men lastig wordt gevallen door entiteiten dan komt dat doordat:

 

- er sprake was van een vijandschap van de vorige leven.

- er sprake is van een slechte daad.

- er sprake is van een slechte daad in het vorige leven.

- Je hun bewust of onbewust belemmerd in hun werkzaamheden.

- je hen hebt beledigd.

- er sprake kan zijn van een vroegtijdige dood.

- men geen rein leefstijl heeft.

 

Als iemand wordt opgehangen, onverwachts door een ongeluk komt te overlijden, zelfmoord pleegt of vermoord wordt, wordt hij of zij gegarandeerd een preta (spook).

Deze preta kan in het lichaam komen van een persoon.

 

De symptomen zijn dan:

 1. de persoon kan dan trekken en bijten op zijn lichaam.
 2. ''    ''         schreeuwt veel of wordt helemaal stil.
 3. ''    ''         praat, mompelt in zichzelf.
 4. ''    ''         wordt ineens heel sterk, krijgt veel kracht.
 5. ''    ''         krijgt ernstige gezondheidsklachten.
 6. ''    ''         heeft vaak rode ogen en een warm lichaam.
 7. ''    ''         slaapt niet goed en geeft makkelijk over.
 8. ''    ''         krijgt een onaangename geur.
 9. ''    ''         gaat opmerkelijk veel gapen.

 

Bij vrouwen is er ook nog sprake van:

 

9. het scheuren van haar kleren en weggooien ervan. Haar lichaam blijft ook regelmatig erg warm.

 

Bij kleine kinderen zijn de verschijnselen:

 • constant zonder reden huilen.
 • overmatig bewegen van benen en handen.
 • bijten op de lippen.
 • knarsetanden.

 

 

Wanneer men 1 of meerdere van onderstaande problemen/klachten herkent bij zichzelf of bij iemand, dan is er zeker sprake van Preta badhaa (last van entiteiten).

 

 • Onverklaarbare of ongeneeslijke ziekten.
 • Goed verdienen maar geen financiële vooruitgang.
 • Een onbegrijpelijke ruzie in de familie of vaak spanning in familiekringen.
 • Geen kinderen kunnen krijgen ondanks vele hulp van artsen.
 • Of kinderen worden geboren maar overlijden snel.
 • Zware armoede.
 • Onverklaarbare gedragsverandering in negatieve zin.
 • Een vijandschap met eigen broer of zus.
 • Dagelijks ruzie in huis.
 • Op het werk of met eigen bedrijf gaat het niet goed.
 • Last van diefstal of geen medewerking van overheidsambtenaren.
 • Een onregelmatige menstruatie zonder medische verklaring.
 • Helemaal geen menstruatie.
 • Vaak ruzie tijdens eten met echtgenoot en echtgenote.
 • Totaal geen vooruitgang in het hele gezin of familie.
 • Geen innerlijke liefde meer aanwezig in jezelf.
 • Vaak belemmeringen of tegenslagen bij het plannen of uitvoeren van dharmische activiteiten.
 • Ondanks veel moeite geen baan kunnen krijgen.
 • Brand in huis op onverklaarbare wijze.
 • Vers gemaakt eten gaat in korte tijd ernstig stinken.
 • Heel vaak iets kwijt raken in huis.
 • De spullen in huis worden vanzelf hier en daar gegooid.
 • Kleding valt vanzelf in brand.
 • Regelmatig geschrokken wakker worden van een enge droom.
 • Hele nare dromen krijgen, waarin een geest in verschillende vormen verschijnt.
 • Opvallende hoofdpijn.
 • Koude plekken in huis.
 • Extreme pijn in de schouders en nek.
 • Elektrische apparaten die zelf aan en uit gaan.

 

 

Indien u deze klachten ervaart, of er is duidelijk sprake van, dan is er meer aan de hand. U heeft dan te maken met entiteiten (spoken) in uw huis of in uw omgeving.

 

 

Beste bezoekers van mijn site,

 

Wanneer 1 van deze of meerdere klachten bij u van sprake is, kunt u op de volgende manieren geholpen worden:

 

- Door het dragen van een sterk geactiveerde yantra (djanter).

- Door het dragen van bepaalde edelstenen.

- Door het dragen van geactiveerde koordjes (raksha soetra).

- Door het baden met heilig water.

- Door heilig water te sprenkelen in uw huis.

- Door te laten djhaare/''vegen''.

- Door speciale wierook of speciale rook.

- Door water te activeren met geactiveerde mantra's en dan op de persoon sprenkelen en hem/haar wat laten drinken.

 

Indien u meer dan drie bovengenoemde klachten heeft, moet u een uitgebreide Shanti puja laten uitvoeren. Deze heeft een gegarandeerde resultaat.

Vaak moet er ook nog een Shraaddha als aanvulling worden uitgevoerd.

 

Bij de Shanti puja en shraaddha zal men het meeste effect ervaren.

 

In de shastra's worden er speciale shraadha's aanbevolen, zoals:

 

- TRIPINDI SHRAADDHA: voor als men last heeft van een onbekende spook.

- NARAYAN BALI: voor als men sterft door een moord of ongeluk, of als men nog steeds last heeft van de persoon na een recente overlijdensritueel.

 

Als een overleden familielid erg lastig blijft dan is de oplossing een SAPINDI SHRAADDHA met NARAYAN BALI de enige oplossing.

 

Met een yantra of mantra djaap gaat de entiteit alleen maar weg als hij/zij niemand van je is.

Met een yantra kan een spook niet weggaan als hij een ontevreden familielid is, een yantra/mantra kan het dan alleen maar verzachten. Een passende Shraaddha is dan de enige oplossing.

 

Belangrijk is het ook om te vermelden dat een PAARWAN SHRAADDHA (pitri puja) elk jaar moet worden uitgevoerd voor een succesvolle vooruitgang. Dit is voor elke Sanatan Dharmi een vereiste. (Meer kunt u hierover lezen in mijn boek Sanatan Dharma prachaar). 

 

De entiteiten kunnen verdeeld worden in de volgende soorten:

 

- Bhoet, dit is de meest zachtaardige soort.

- Pisaach, dit is de meest gevaarlijke soort. Personen die zelfmoord plegen of een zeer ernstige slechte daad hebben verricht worden zoiets.

- Brahmarakshas: Een Brahmaan die vindt dat hij de meest geleerde persoon van de wereld is, wordt later zoiets. Deze soort is niet makkelijk weg te sturen, hij kan zelfs mantra's terug zeggen.

- Tjoerail: Een vrouw die haar hele leven op een zeer overdreven manier van mannen hield, dus echt een mannengek was, wordt later een Tjoerail. Deze soort blijft dus ook na haar dood achter mannen aan gaan.

- Dakini: een vrouw die sterft tijdens haar zwangerschap, wordt een Dakini.

 

Hiernaast is er ook sprake van natuurgeesten zoals bijvoorbeeld Betaal. Deze werkt via lijken en zit op begraafplaatsen.

 

Er zijn nog veel meer soorten natuurgeesten en soorten preta. Ik vind het zelf niet nodig om ze allemaal te behandelen.

 

Shiva is de heerser over alle entiteiten op de wereld. Wie hem met hart en ziel vereerd, en een rein leefstijl heeft, zal nooit last krijgen van entiteiten, integendeel hij/zij zal ze juist goed kunnen helpen of verlossen.

 

In de Tantra shastra's worden uitgebreide beschrijvingen gevonden om deze geesten aan te wakkeren. Personen met een sterk geest en sterk doorzettingsvermogen kunnen dit alleen. Er staan ook methoden over hoe verlost te worden van hen. Personen die een geest/spook vereren en ook hiermee werken, kunnen nooit winnen van een ware devoot (bhakta). Dit zeg ik uit ervaring en het staat ook in de heilige geschriften.

 

In andere culturen hebben de geesten/spoken andere namen. Er kan bij het veroorzaken van last, aan hen worden gevraagd wat ze willen. Een Shanti puja kan elke vorm van entiteit van welk cultuur dan ook, volledig wegwerken.

 

Op nieuwe maan, Divali en Vidjaya dashmi kan men beginnen met een Shmasaan sadhana.

Iemand die intensief bezig is met spoken verering en aanwakkeren straalt dat ook uit.

Dit is logischerwijs ook het geval met een Bhagvadbhakta.

 

Bhoet-preta hebben een onaangename geur.

Zij kunnen niet rein voedsel nuttigen.

Wanneer iemand hen rein voedsel geeft in hun naam kunnen zij dat krijgen. Zij zijn extra krachtig in het donker. Zij hebben ook een eigen wereld en werken ook in opdracht van hun meerdere.

 

Wanneer een huis een tijd lang leeg is, kan daar een entiteit in komen wonen. Het is dus heel belangrijk om een huis te reinigen voordat men erin gaat wonen.

 

Ook waar veel vleermuizen van nature aanwezig zijn, is een aangename plek voor entiteiten.

 

Het komt ook wel eens voor dat iemand met zijn voeten, zonder te weten iets aanraakt wat met zwarte magie te maken had en ook bewust op straat was neergezet. Als men ook zoiets oversteekt dan kan de persoon gelijk last krijgen van entiteiten.

Zij kunnen dan weer verlost worden door het dragen van yantra's, door zich te laten djhaaré of door speciale rook.

Steek ook nooit over het spuug van iemand.

 

Volgens het Hindoeïsme is een menselijk leven bedoeld om verlossing (moksha) te krijgen. Een ziel kan zich alleen maar verlossen wanneer het een menselijk lichaam draagt.

Een Sadhu, Sanyasi, yogi, premie bhakta en een naistiek brahmachari krijgen verlossing na het verlaten van hun lichaam. Ook de gewone man kan verlossing krijgen als hij/zij zich met geest, woorden en daden overgeeft aan God.

 

Elk mens die het niet haalt om verlossing te krijgen, wordt gelijk na de ''dood'' een preta.

Om de desbetreffende persoon hiervan af te helpen, moeten de overlijdens rituelen goed worden uitgevoerd.

Als tot een jaar lang alle rituelen zijn volbracht, dan is de gestorven persoon geen preta(spook) meer, maar een pitra (goddelijke voorouder). Hij/zij kan weer verder aan de hand van hun karma. Bij het niet laten uitvoeren van de rituelen duurt dit veel langer.

 

Het is de bedoeling dat men geen preta wordt na zijn dood, probeer dus zoveel mogelijk te leven volgens de dharma en vereer God met veel liefde en respect, uw leven lang.

 

De drie wegen om moksha te kunnen krijgen zijn:

- Bhakti

- Gyaan

- Nishkaam karma.

 

Er zijn ontzettend veel soorten entiteiten op deze wereld en het worden er alleen maar meer. De meeste beïnvloeden mensen in negatieve zin. Ook de geest van dit tijdperk, Kali maharaadj beïnvloed de wereld op een negatieve manier. Veel slechte dingen vinden mensen maar goed en er zijn veel eigen interpretaties van verzen uit de heilige geschriften.

 

Personen die volledig op de juiste manier bezig zijn met dharma, hoeven nooit te vrezen voor entiteiten.

 

Personen met een onreine leefstijl hebben er vaak last van. Ook mensen die een ''standaard'' leefstijl hebben krijgen er weleens mee te maken.

 

Dyotish Rahasyam verlost personen die last hebben van entiteiten en helpt ook de geest verder te gaan.