Wees kalm temidden van het lawaai en de haast, en bedenk, welk een vrede er in stilte kan heersen. Sta op goede voet met alle mensen, zonder jezelf geweld aan te doen. Zeg je waarheid rustig en duidelijk, en luister naar anderen: ook zij vertellen hun verhaal. Mijd luidruchtige en agressieve mensen: zij belasten de geest. Wanneer je je met anderen vergelijkt, zou je ijdel en verbitterd kunnen worden, want er zullen altijd kleinere en grotere mensen zijn dan je zelf bent. Geniet zowel van wat je hebt bereikt als van je plannen. Blijf belangstelling hebben voor je eigen werk, hoe nederig dat ook moge zijn: het is een werkelijk bezit in het veranderlijk fortuin van de tijd.

Betracht voorzichtigheid bij het zaken doen, want de wereld is vol bedrog. Maar laat dit je niet verblinden voor de bestaande deugd: veel mensen streven hoge idealen na, en overal is het leven vol heldendom. Wees jezelf. Veins vooral geen genegenheid. Maar wees evenmin cynisch over de liefde, want bij alle dorheid en ontevredenheid is zij eeuwig als het gras.

Volg de loop der jaren met gratie, verlang niet naar een tijd die achter je ligt. Kweek geestkracht aan om bij onverwachte tegenslag beschermd te zijn. Maar verdriet je zelf niet met spookbeelden. Vele angsten worden uit vermoeidheiden eenzaamheid geboren. Leg jezelf een gezonde discipline op, maar wees daarbij lief voor jezelf. Je bent een kind van het heelal, niet minder dan de bomen en de sterren. Je hebt het recht hier te zijn, en ook al is het je al of niet duidelijk, toch ontvouwt het heelal zich zoals het zich ontvouwt, en zo is het goed. Heb daarom vrede met god, hoe je ook denkt dat hij moge zijn en wat je werk en aspiraties ook mogen zijn: houd vrede met je ziel in de lawaaierige verwarring van het leven. Met al zijn klatergoud, somberheid en vervlogen dromen is dit toch nog steeds een prachtige wereld. Wees waarachtig. Streef naar geluk.

Tekst gevonden in de oude St. Pauluskerk te Baltimore, gedateerd 1692.

 

Hij die de woorden van de geschriften afwijst en de opwellingen van verlangen volgt, bereikt noch zijn volmaaktheid, noch vreugde, noch het allerhoogste pad. Daarom, laat de geschriften uw deskundige zijn voor wat goed is en wat niet goed is.

                                          Bhagavad gita 16.23-24

 

Laat u daarom leiden door het gezag der shastra's bij het bepalen van wat wel en wat niet gedaan moet worden. Wetend wat de shastra's voorschrijven, moet ge uw taak volbrengen in deze wereld. 

                                        Bhagavad gita Hoofdstuk 16, vers 24.

 

Wat mag en wat dus niet mag, hoe iets moet gebeuren etc. bepalen de shastra's, erkende heilige boeken. Deze boeken zijn heilig omdat zij geschreven zijn door God en ook door halfgod/half mens. Hierdoor kunnen ze altijd gebruikt worden als leidraad in het leven. 

Velen laten zich helaas leiden door personen, eigen inzicht of een Guru. De erkende heilige geschriften bepalen het hele geloof.

 

Zoals iemand handelt, zo zal hij worden. Men wordt deugdzaam door deugdzame daden, slecht door slechte daden.

                                   Shukla Yayur Veda, Brihataaranyak Upanishad

God aanbidden door nritya (dans) is het vervullen van alle verlangens en daardoor ontvouwt men zich op het pad van bevrijding. De dans geeft hoge ouderdom, vernietigt ellende, verkwikt de geest, verhoogt vruchtbaarheid voor vrouwen en geeft vrede, gezondheid, bevrediging en voorspoed voor allen.

                                  Vishnudharmottara Upanishad

Lichtheid, gezondheid, stevigheid, helderheid van gelaatskleur, plezierigheid van stem, zoetheid van geur, en geringe uitscheiding, dit, zeggen ze, zijn de eerste resultaten van de vooruitgang van yoga.

                                 Krishna Yayur Veda, Svetasvatara Upanishad 2.13

We kunnen U niet domweg bidden, o God, om aan de oorlog een eind te maken want wij weten dat U de wereld zo gemaakt hebt dat de mens zijn eigen weg naar de vrede moet vinden, bij zichzelf en bij zijn naaste.

Wij kunnen U niet domweg bidden, o God, om een eind te maken aan de hongersnood, want U hebt ons de middelen al gegeven om de hele wereld van voedsel te voorzien, als we er maar een wijs gebruik van maken.

We kunnen U niet domweg bidden, o God, om vooroordelen uit te roeien, want U hebt ons al ogen gegeven om in ieder mens het goede te zien, als we er maar een juist gebruik van maken.

We kunnen U niet domweg bidden, o God, om een einde te maken aan de wanhoop, want U hebt ons de macht al gegeven om sloppenwijken op te ruimen en weer hoop te schenken, als we die macht maar rechtvaardig gebruiken.

We kunnen U niet domweg bidden, o God, om een eind te maken aan ziekten, want U hebt ons al een geweldig verstand gegeven waarmee we geneesmiddelen en therapieën kunnen uitdenken, als we er maar een constructief gebruik van maken.

Daarom bidden we U in plaats daarvan, o God, om kracht, vastberadenheid en een sterke wil, om te doen, in plaats van alleen maar te bidden, om te worden, in plaats van uitsluitend te wensen.

                                 Een gebed van de theoloog Jack Riemer.

 

Gezegend is het land waar de Ganga stroomt, gezegend is die vrouw die zich houdt aan pativrata dharma, gezegend is die koning die voor de waarheid gaat (rechtvaardig is) en gezegend is die Brahmaan die niet van zijn plicht/geloof verandert maar zich er stevig aan houdt.

Dhanya dés so djaha soersari dhanya naarie patibrata anoesarie, dhanya so bhoep nieti djo kara ie dhanya so dvija nidja dharma na tara ie.

                                               Uttarkaanda, Ramcharitmanas.

 

Velen denken dat hun ouders het allerbeste met hun voorheeft. In het algemeen is dat ook zo. Maar uw ouders zijn ook mensen, dus ook sterfelijk. Ook zijn zij niet perfect en ook zij worden onderhouden door God. Ouders vertellen dus ook alleen vaak wat in hun eigen voordeel is. De woorden van God zijn zuiver, zijn leer is met liefde verkondigd (zonder eigen voordeel). Shree Raam (God) heeft het beste met u en uw ouders voor. Luister dus naar hem en laat zijn leer toe in uw leven.

                                Aacharya Pandit Aasarphie Pandey.

De Brahmaan zonder kennis en spirituele kracht moet geen giften  accepteren. (Manu smriti).

Wanneer hij dit wel doet zal hij niet alleen zichzelf maar ook de gever benadelen.

Uit het bovenstaande blijkt wel duidelijk dat het kastensysteem op geboorte en daden is gebaseerd.

In extreme situaties moet men zich beroepen op alleen maar de afkomst. Dus wanneer er echt geen geschikte Brahmaan vindbaar is, dan pas mag men de gift aan iemand geven met alleen maar een Brahmaanse afkomst.

Verder is het logisch dat een gift/daan veel meer effect heeft als het wordt gegeven aan een heilige geleerde Brahmaan.

 

                                             Aacharya Pandit Aasarphie Pandey.

 

Beledig of lach nooit een ander uit.

Het is geheel in je eigen nadeel.

De zonden van de beledigde persoon gaat over naar de belediger en het goede van de belediger gaat naar de beledigde persoon.

Je ziet dan op termijn dat de belediger achteruit begint te gaan en de beledigde vooruit.

 

Wat Hindi kunnen lezen, Puja mantra's leren, simpele handelingen onthouden en veel napraten maakt van iemand geen Schriftgeleerde of een pandit.

    

                                           Aacharya Pandit Aasarphie Pandey.

 

Een tjoerkie op het hoofd is niet het bewijs dat men een Braahman hoeft te zijn.

 

Aan elk Hindoe Sanatan Dharmi wordt geadviseerd een tjoerkie te dragen. Braahman of Shudra, het maakt niet uit. Officieel wordt deze tjoerkie al geplaatst tijdens de tjoera karan sanskaar. Beter bekend als de Moeran. De Surinaamse Hindoestaan scheert het hoofd van het kind helemaal kaal en vaak heel vroeg. Dit is geheel in strijd met de regels van de shastra's. Helemaal kaal zou nog wel kunnen (hangt ook soms af van welke afstammeling de familie is) maar de periode is vaak te vroeg. Deze sanskaar moet gegarandeerd na zeven maanden worden uitgevoerd. Het liefst nog wat langer.

 

Een ware Braahman is dus niet te herkennen aan zijn tjoerkie (Shikha), maar aan:

 

 - De hoeveelheid kennis van de shastra's.

 - De hoeveelheid Dharma, eerlijkheid en devotie.

 

Vooral zijn goddelijke kennis en zuivere gedrag zijn het bewijs dat hij een ware Braahman is. 

 

Vandaag zijn er een hoop zieltjes die m.b.v. een tjoerkie hopen erkenning te krijgen als Braahman.

 

Bescherm uzelf en houd dus afstand van zulk vals, zielig en triest volk.

 

                                                                            Aacharya Pandit Aasarphi Pandey.