Een tjoerkie/staart op het hoofd is niet het bewijs dat men een Braahman hoeft te zijn.

 

Aan elk Hindoe Sanatan Dharmi wordt geadviseerd een tjoerkie te dragen. Braahman of Shudra, het maakt niet uit. Officieel wordt deze tjoerkie al geplaatst tijdens de tjoera karan sanskaar. Beter bekend als de Moeran. De Surinaamse Hindoestaan scheert het hoofd van het kind helemaal kaal en vaak heel vroeg. Dit is geheel in strijd met de regels van de shastra's. Helemaal kaal zou nog wel kunnen (hangt ook soms af van welke afstammeling de familie is) maar de periode is vaak te vroeg. Deze sanskaar moet gegarandeerd na zeven maanden worden uitgevoerd. Het liefst nog wat langer.

 

Een ware Braahman is dus niet te herkennen aan zijn tjoerkie (Shikha), maar aan:

 

 - De hoeveelheid kennis van de shastra's.

 - De hoeveelheid Dharma, eerlijkheid en devotie.

 

Vooral zijn goddelijke kennis en zuivere gedrag zijn het bewijs dat hij een ware Braahman is. 

 

Vandaag zijn er een hoop zieltjes die m.b.v. een tjoerkie hopen erkenning te krijgen als Braahman.

 

Bescherm uzelf en houd dus afstand van zulk vals, zielig en triest volk.

                                                       Aacharya pandit Aasarphie Pandey

Hij die de woorden van de geschriften afwijst en de opwellingen van verlangen volgt, bereikt noch zijn volmaaktheid, noch vreugde, noch het allerhoogste pad. Daarom, laat de geschriften uw deskundige zijn voor wat goed is en wat niet goed is.

                                                             Bhagavad gita 16.23-24

 

Laat u daarom leiden door het gezag der shastra's bij het bepalen van wat wel en wat niet gedaan moet worden. Wetend wat de shastra's voorschrijven, moet ge uw taak volbrengen in deze wereld. 

                                        Bhagavad gita Hoofdstuk 16, vers 24.

 

Wat mag en wat dus niet mag, hoe iets moet gebeuren etc. bepalen de shastra's, erkende heilige boeken. Deze boeken zijn heilig omdat zij geschreven zijn door Parmaatman en ook door halfgod/half mens. Hierdoor kunnen ze altijd gebruikt worden als leidraad in het leven. 

Velen laten zich helaas leiden door personen, eigen inzicht of een Guru. De erkende heilige geschriften bepalen het hele geloof.

 

Zoals iemand handelt, zo zal hij worden. Men wordt deugdzaam door deugdzame daden, slecht door slechte daden.

                                              Shukla Yayur Veda, Brihataaranyak Upanishad

God aanbidden door nritya (dans) is het vervullen van alle verlangens en daardoor ontvouwt men zich op het pad van bevrijding. De dans geeft hoge ouderdom, vernietigt ellende, verkwikt de geest, verhoogt vruchtbaarheid voor vrouwen en geeft vrede, gezondheid, bevrediging en voorspoed voor allen.

                                                       Vishnudharmottara Upanishad

Lichtheid, gezondheid, stevigheid, helderheid van gelaatskleur, plezierigheid van stem, zoetheid van geur, en geringe uitscheiding, dit, zeggen ze, zijn de eerste resultaten van de vooruitgang van yoga.

                                        Krishna Yayur Veda, Svetasvatara Upanishad 2.13

 

Gezegend is het land waar de Ganga stroomt, gezegend is die vrouw die zich houdt aan pativrata dharma, gezegend is die koning die voor de waarheid gaat (rechtvaardig is) en gezegend is die Brahmaan die niet van zijn plicht/geloof verandert maar zich er stevig aan houdt.

Dhanya dés so djaha soersari dhanya naarie patibrata anoesarie, dhanya so bhoep nieti djo kara ie dhanya so dvija nidja dharma na tara ie.

                                                     Uttarkaanda, Ramcharitmanas.

 

Velen denken dat hun ouders het allerbeste met hun voorheeft. In het algemeen is dat ook zo. Maar uw ouders zijn ook mensen, dus ook sterfelijk. Ook zijn zij niet perfect en ook zij worden onderhouden door Ishvar. Ouders vertellen dus ook alleen vaak wat in hun eigen voordeel is. De woorden van God zijn zuiver, zijn leer is met liefde verkondigd (zonder eigen voordeel). Shree Raam (God) heeft het beste met u en uw ouders voor. Luister dus naar hem en laat zijn leer toe in uw leven.

                                               Aacharya Pandit Aasarphie Pandey.

De Brahmaan zonder kennis en spirituele kracht moet geen giften  accepteren. (Manu smriti).

Wanneer hij dit wel doet zal hij niet alleen zichzelf maar ook de gever benadelen.

Uit het bovenstaande blijkt wel duidelijk dat het kastensysteem op geboorte en daden is gebaseerd.

In extreme situaties moet men zich beroepen op alleen maar de afkomst. Dus wanneer er echt geen geschikte Brahmaan vindbaar is, dan pas mag men de gift aan iemand geven met alleen maar een Brahmaanse afkomst.

Verder is het logisch dat een gift/daan veel meer effect heeft als het wordt gegeven aan een heilige geleerde Brahmaan.

 

                                             Aacharya Pandit Aasarphie Pandey.

 

Beledig of lach nooit een ander uit.

Het is geheel in je eigen nadeel.

De zonden van de beledigde persoon gaat over naar de belediger en het goede van de belediger gaat naar de beledigde persoon.

Je ziet dan op termijn dat de belediger achteruit begint te gaan en de beledigde vooruit.

 

Wat Hindi kunnen lezen, Puja mantra's leren, simpele handelingen onthouden en veel napraten maakt van iemand geen Schriftgeleerde of een pandit.

    

                                            Aacharya Pandit Aasarphie Pandey.

 

 

O Almachtige God, neemt u plaats in deze steen, moge deze uw lichaam worden en moge alle goden voor vele jaren uw energie hierin vasthouden. Beeldenverering volgens de Atharvaveda, 2/13/4.

 

In de Ramayana van Tulsdidasjie staat:

 

SO KOEL DHANYA UMA, SOENOE JAGAT PUJYA SUPOENIT.

SHREE RAGHUBIER PARAAYAN DJEHIEN, NAR UPAJ BINIET.

 

Die familie is het respecteren waard, en vereerd door de hele wereld, en zeer rein, waarin een zuivere Ram bhakta geboren wordt. 

 

 

We kunnen u niet domweg bidden, o God, om aan de oorlog een eind te maken,

want wij weten dat U de wereld zo gemaakt hebt dat de mens zijn eigen weg naar de vrede moet vinden, 

bij zichzelf en bij zijn naaste.

 

Wij kunnen U niet domweg bidden, o, God,

om een eind te maken aan de hongersnood,

want U hebt ons de middelen al gegeven om de hele wereld van voedsel te voorzien,

als we er maar een wijs gebruik van maken.

 

We kunnen U niet domweg bidden, o, God,

om een eind te maken aan ziekten,

want U hebt ons al een geweldig verstand gegeven waarmee we geneesmiddelen en therapieën kunnen uitdenken,

als we er maar een constructief gebruik van maken.

 

Daarom bidden we U in plaats daarvan, o, God,

om kracht, vastberadenheid en een sterke wil, om te doen, in plaats van alleen maar te bidden,

om te worden, in plaats van uitsluitend te wensen.

 

Een gebed van de theoloog Jack Riemer.